Sommerens veiarbeid er utsatt

På grunn av manglende godkjenning må den planlagte oppgraderingen av fv. 848 på Rolla i Ibestad kommune muligens tilbake til tegnebordet. Dette gjør at prosjektet blir utsatt.

IKKE FORNØYD: - Vi er ikke fornøyd med at denne situasjonen har oppstått, men sikkerheten går fremfor alt, og vi vurderer derfor å sende deler av planen tilbake til tegnebordet, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonssjef i Statens vegvesen, veiavdeling Midtre Hålogaland. Her et illustrasjonsbilde fra strekningen Hamran, før den ble utbedret sommeren 2016.  

Det er denne delen av veien som omfattes av prosjektet som nå er utsatt. 

nyheter

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Etter planen skulle det i løpet av våren/sommeren 2017 starte opp en ny runde med oppgradering av fylkesvei 848 på Rolla i Ibestad kommune.

Prosjektet skulle blant annet oppgradere 200 meter av veien gjennom et området bedre kjent som «Ura». På denne delen er det store mengder steinur i terrenget over veien, samtidig som det er bratt ned til sjøen på nedsiden. Her trengs det spesielle tiltak for å få til en breddeutvidelse av veien, og det er løsningen for dette tiltaket som per i dag ikke er godkjent, skriver veivesenet.

Må lyses ut på nytt

Det er konsulentselskapet Multiconsult som har prosjektert løsningen på denne delstrekningen. En rutinemessig tredjepartskontroll av løsningen pekte på en del tekniske og sikkerhetsmessige utfordringer, og på grunnlag av dette har Multiconsult foreslått å prosjektere en ny løsning, melder veivesenet.

- En ny løsning vil inneholde vesentlige endringer i forhold til det vi allerede har lyst ut, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser må vi derfor avlyse konkurransen og lyse ut med nytt grunnlag, forklarer Tor Ivar Johnsen.

- Vi er ikke fornøyd med at denne situasjonen har oppstått, men sikkerheten går fremfor alt og vi vurderer derfor å sende deler av planen tilbake til tegnebordet, sier Johnsen.

Ferga går som normalt

- Arbeidet som skal utføres her er veldig komplisert, og for å sikre at veien ikke blir stengt lenger enn absolutt nødvendig, legges det opp til at entreprenøren skal utføre dette arbeidet i løpet av barmarksesongen – slik at de får jobbet så effektivt som mulig.

- Vi skal gjøre det vi kan for at dette skal gå så raskt, og er det mulig så legger vi fortsatt opp til byggestart i løpet av dette året. Likevel er det per i dag usikkert akkurat hvordan vi skal løse dette og når vi får eventuelle nye planer ferdig og kvalitetssikret. I verste fall må vi vente med å lyse ut denne jobben til 2018, sier Johnsen.

I forbindelse med det planlagte veiprosjektet ville veien blitt stengt mellom Sørrollnes og Hamnvik, og det var i den forbindelsen lagt opp til midlertidige fergeruter mellom Stangnes, Sørrollnes og det midlertidige fergeleiet på Breivoll. I tillegg skulle det gå en hurtigbåt i trafikk mellom Breivoll og Sørrollnes. Alt dette er satt på vent inntil videre.