Nytt olje- og gassfunn ved Norne

Omtrent fem kilometer nordvest for Norne-feltet er det påvist olje og gass i en brønn Statoil har boret. Feltet styres fra Harstad.

FORTSATT FULL DRIFT: Norne-skipet i Norskehavet og satellittene rundt er fortsatt i full drift, etter å ha vært det siden 1997. Nå er det funnet mer olje og gass i området. Foto: Statoil 

nyheter

Ved Norne-feltet utenfor Nordlandskysten er det gjort olje- og gassfunn funn i det såkalte Cape Vulture.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet strekker seg fra tre til 13 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

Dette tilsvarer rundt regnet 18 til 81 millioner fat, skriver E24.

Det opplyses i en melding fra Oljedirektoratet at rettighetshaverne vil vurdere videre avgrensning av funnet med hensyn til en mulig utbygging med den flytende produksjonsenheten på Norne.


– Jeg vil være med å heie fram alternative energikilder men:

- Å hente opp oljen utenfor LoVe er bedre enn kulldrift

Barn og unge, olje- og gassvirksomheten i nord og regjeringsskifte til høsten, er bare noe av det ordfører Marianne Bremnes vil ha fokus på i 2017.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 128D, hvor funnet er gjort, er Statoil (operatør, 64 prosent andel), Petoro (24,5 prosent andel) og Eni Norge (11,5 prosent andel).

«Brønnen påtraff petroleum i to nivå i Langeformasjonen. I det primære letemålet påtraff brønnen en total oljekolonne på om lag 5 meter med en overliggende gasskolonne på om lag 13 meter, hvorav henholdsvis 3 og 10 meter i sandsteiner med moderate til gode reservoaregenskaper», heter det i meldingen fra direktoratet.

Brønnen er den 27 letebrønnen i utvinningstilatelse 128. Tillatelsen ble tildelt i konsesjonsrunde 10-B i 1986.


Statoil vi ha 47 nordlendinger

Statoils ansvarlige for kompetanse i Nord-Norge, Vidar Haukebøe, tilbyr nordnorsk ungdom lærlingeplass.

 

- Brønnen ble boret til et vertikalt på dyp på 3248 meter under havflaten, og ble avsluttet i Spekkformasjonen av senjura til tidligkritt alder. Havdypet er 374 meter. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt, skriver Oljedirektoratet.


Energisk

– Håper å bli lenge

Det har vært stor gjennomtrekk på toppen i Drift nord. Men Siri Espedal Kindem (51) håper å bli lenge.


Norne-feltet ligger under Statoils Drift Nord, med kontor i Harstad.

Drift Nord ble etablert i 2013, og har ansvaret for driften av Norne-, Snøhvit- og Aasta Hansteen-feltene.