– Ibestad investerer for fremtiden

Ordfører Dag Sigurd Brustind mener satsingen kommunen gjør for barn og unge og innen omsorgssektoren er fremtidsrettet.

IBESTAD Ordfører Dag Sigurd Brustind. 

nyheter

19. januar innvies den nye 1–10 skolen i kommunen. Går alt slik Brustind håper blir det også en satsing innen eldreomsorgen som vil gi blant de beste tilbudene for eldre i hele regionen.

Tilpassing til ny teknologi

– Dette innebærer både omsorgsboliger med heldøgns bemanning og sykehjem. Også innenfor eldreomsorgen må vi evne tilpassingen til ny teknologi og kravene fra de eldre.