– Holder ikke mål

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), tror bomtakstene i Harstad må økes.

Økning: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, tror bomtaksten må økes. Foto: Runar Ottarsen, Troms Folkeblad 

nyheter

Fylkesråden i Troms er medlem i styringsgruppa for Harstadpakken. Fredag sendte Torbjørn Naimak ut et brev der han hevdet at styringsgruppa anbefaler å øke taksten fra 12 til 22 kroner.

– Her har regionveisjefen trukket våre anbefalinger noe for langt. Hvis alle tiltak skal gjennomføres, og hvis vi ikke får forlenget nedbetalingstiden, ikke får statlige og fylkeskommunale tilskudd – så kan det bli aktuelt å øke satsen til 22 kroner per passering. Vi ønsker det ikke, men mitt utgangspunkt er at alle tiltakene i Harstadpakken er viktige, sier Prestbakmo.