Her tar de næringsutvikling på alvor

Kvæfjord kommune ønsker å stå på egne bein. Dette ble slått fast i den rådgivende folkeavstemningen.

LEDERPANEL: Ellen Eliseussen, Torbjørn Larsen og Merete Hessen.Alle foto: Atle Trondsen 

nyheter

Et viktig grunnlag for dette er et robust,bærekraftig og allsidig næringsliv. I en invitasjon til næringslivsaktører om åpent møte mandag kveld, ble det presisert at kommunen har som mål å være en aktiv medspiller i dette arbeidet, som både initiativtaker og pådriver, og være rådgiver og sparringpartner.

Kommunen ønsker derfor å komme i dialog med næringslivet, for på den måten å få innblikk i planer og visjoner næringslivsaktører og andre har for fremtiden.