Vil vurdere om kontrakten kan sies opp

Leder i oppvekstutvalget Espen Ludviksen lover en grundig behandling av barnehagesaken.

GRUNDIG: Leder i oppvekstutvalget, Espen Ludviksen, lover at foreldrene skal bli hørt. 

nyheter

Da høringsfristen gikk ut 12. oktober, var det kommet inn en mengde innspill fra foreldrene.

Ludviksen vil nå forhøre seg med rådmannen om muligheten for å si opp kontrakten med den private barnehagen som skal bygge på Stangnes.