Lørdag er det normale tilstander igjen

Da åpner fylkesvei 848 og ferga går mellom Sørrollnes og Harstad.

Veien over Hamran skulle stå ferdig i første del av september. Lørdag åpner en ny og bedre vei. 

nyheter

9. mai i år ble det betydelig omlegging av trafikkmønsteret for de som skulle reise mellom Ibestad og Harstad. Veien over Hamran ble helt stengt slik at det ble arbeidsro for de som arbeidet med utbedring av veien. Biltrafikken mellom kommunene måtte benytte et midlertidig fergeleie på Breivoll.

Og slik ble det i fire og en halv måned. Veien skulle etter planen være åpnet for trafikk igjen 9. september, men på grunn av krevende fjell ble det nødvendig å bruke mer tid på blant annet fjellsikring.

Men nå er alt klart.

– Lørdag 22. oktober åpner Fv 848 og vi går tilbake til normale buss- og fergeruter. Samtidig vil skyssbåten opphøre, melder Troms fylkestrafikk.

Avgangene fra Sørrollnes klokken 17.00 og Stangnes klokken 17.45 vil imidlertid være innstilt. Årsaken er 50-årsmarkering for fergesambandet.

Her er noen hovedpunkter i arbeidet som er utført:

● Vegbredden utvidet til 5,5 meter (asfaltert vegbredde 5 meter).
● Grøft på innsiden for å ivareta drenering og fjellsikring.
● Nytt rekkverk på utsiden.
● Stigningsforholdet over Hamran redusert fra 12 til 8,7 prosent.
● Det er lagt 9 nye stikkrenner gjennom veien.
● Det er etablert 5 møteplasser.
● Omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, og permanent sikring i etterkant.