Ber Harstad bosette 80 flykninger neste år

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Harstad kom å bosette 80 flykninger neste år.

Regiondirektør: Dulo Dizdarevic 

nyheter

Harstad: Det er regiondirektør Dulo Dizdarevic opplyser at det i 2017 er behov for å bosette 13000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1100 av disse er enslige under 18 år. 40 prosent av de enslige mindreårige er under 15 år.

– Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10.000 flyktninger neste år, og dermed kreves det fortsatt flere plasser i kommunene for å dekke behovet, skrive Dizdarevic.