Færre barn blir født i Harstad

Rådmann Hugo Thode Hansen sier Furuberget barnehage på Stangnes skal erstatte mange av de gamle barnehageplassene som legges ned.

Svar: Rådmann Hugo Thode Hansen håper mange vil svare på høringen. 

nyheter

Da politikerne sa ja til den private barnehageutbyggeren, visste man at noen gamle kommunale barnehager måtte forsvinne.

– Likevel blir antall plasser som legges ned større enn vi forventet den gangen. Det skyldes at det blir født færre barn enn det vi forventet ut fra prognosene fra Statistisk Sentralbyrå, sier rådmannen.