Kjøretimene blir ikke unntatt fraværsgrensa

Troms fylke har bestemt at dette skal gjelde for alle videregående skoler i Troms.

Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

nyheter

Mandag ble det sendt ut melding til samtlige elever og foreldre ved Heggen videregående skole, der det ble gjort klart at kjøretimer vil bli oppført som fravær for den enkelte eleven. Det betyr at elevene som skal ta sertifikat må belage seg på å ta disse timene på ettermiddag- og kveldstid - eller få fravær hvis dette gjennomføres i skoletida.

Unntas ikke fraværsgrensa

Etter stortingsbehandlingen i juni blir en nasjonal maksimal fraværsgrense satt til 15 prosent - der rektor skal bruke skjønn til å vurdere fraværssakene lokalt innenfor en ramme på 10 til 15 prosent. Overskrider fraværet denne prosenten står eleven i fare for å stryke i faget.