Nå er hun professor

Sakkyndig kommisjon har funnet Anne Clancy klart kompetent til professor.

Anne Clancy 

nyheter

Anny Clancy kommer opprinnelig fra Irland, men har vært ansatt på sykepleierutdanningen ved tidligere Høgskolen i Harstad – nå UiT Harstad – siden 2003.

Clancy er utdannet sykepleier/spesialsykepleier i pediatri og deretter helsesøster. Hun har hovedfag i helsefag og avla i 2010 doktorgraden i folkehelsevitenskap ved Nordiska högskolan för hälsovetenskap i Gøteborg.

Kommisjonen som har vurdert Clancys forskningsarbeid fremhever at Clancy med sitt avhandlingsarbeid dokumenterer at hun behersker ulike metoder for planlegging, datainnsamling, dataanalyse, samt at hun kan formidle sine forskningsfunn i anerkjente internasjonale tidsskrift.

Clancy kan vise til omfattende forskningsaktivitet på internasjonalt nivå, også etter avlagt doktorgrad.

- Publikasjonsoversikten etter disputas inneholder 14 arbeider, som fordeler seg på følgende tre tematiske områder: profesjon, befolkning og etikk. Artiklene holder svært høy kvalitet, både metodologisk og teoretisk, heter det i kommisjonens vurdering.

Videre påpekes hennes solide yrkespraksis, utdanning, pedagogiske kvalifikasjoner og solide formidlings- og populariseringsinnsats. I sin konklusjon fremhever komiteen spesielt Anne Clancys vitenskapelige publisering – med en rekke solide forskningspublikasjoner innen flere tematiske områder, inkludert pedagogiske og filosofiske tema.