ÅPNER IKKE SOM PLANLAGT:

Dette veiarbeidet er over en måned forsinket

Veiåpningen blir utsatt til midten av oktober, og ordningen med ferge og skyssbåt fortsetter til da.

BLIR OKTOBER: Veien over Hamran skulle stå ferdig i første del av september. Nå er den utsatt til midten av oktober. 

nyheter

Utfordrende fjell fører til at det må utføres mer sikringsarbeid i forbindelse med veiprosjektet ved Hamran på fylkesvei 848 i Ibestad kommune. Veiåpningen blir utsatt til midten av oktober, og den midlertidige ordningen med ferge og skyssbåt fortsetter til da, skriver vegvesenet.

Kan ikke garantere åpningsdato

- Veien skulle etter planen være åpnet for trafikk igjen 9. september, men på grunn av krevende fjell er det nødvendig med å bruke mer tid på blant annet fjellsikring. Det er vanskelig å garantere noen åpningsdato, da dette arbeidet må gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte, men foreløpig ser det ut til veien kan åpnes for ordinær trafikk igjen i midten av oktober, melder Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Midtre Hålogaland.

Fergerute og skyssbåt fortsetter

Den midlertidige fergeruta fortsetter som før, det samme gjelder ordningen med skyssbåt mellom Breivoll og Sørrollnes.

Veistrekningen som skal utbedres er på en drøy kilometer. I tillegg til at veibredden skal økes, skal stigningen over Hamran reduseres.

Her er noen hovedpunkter i arbeidet som utføres:

● Vegbredden utvides til 5,5 meter (asfaltert vegbredde 5 m).
● Det lages grøft på innsiden for å ivareta drenering og fjellsikring.
● Det lages nytt rekkverk på utsiden.
● Stigningsforholdet over Hamran reduseres fra 12 til 8,7 %.
● Det legges 9 nye stikkrenner gjennom vegen.
● Det etableres 5 møteplasser.
● Det utføres omfattende fjellsikring (bolting/nett/rensk). Arbeidssikring før og underveis i arbeidet, og permanent sikring i etterkant.