- En uryddig prosess

Tilleggsavtalene som fire kommuner har inngått med Harstad har ødelagt intensjonsavtalene som de sju kommunene har inngått.

URYDDIG: Kvæfjord kommunestyre mener det var sterkt uryddig av Harstad kommune å inngå særavtaler med Ibestad, Skånland, Tjeldsund og Evenes i sammenslåingsprosessen. – Dette har de ikke Kvæfjords fullmakt til å gjøre, mener kommunestyret, Fra debatten: (fv) Ordfører Torbjørn Larsen, sette varaordfører Kåre Bakken og representant Asbjørn Hessen.  Foto: hans viktor Øye

nyheter

Det kom som en overraskelse på formannskapet og kommunestyret at Harstad hadde inngått spesielle intensjonsavtaker med fire kommuner. Denne avtalen kommer i tillegg til den som er inngått mellom de sju kommunene.

- Dette er uryddig. Jeg visste ikke om noen slike avtaler før noen timer før vi undertegnet sjueravtalen. Vi måtte derfor ha en runde før jeg undertegnet denne avtalen. Hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg ikke undertegnet avtalen der og da, sa ordfører Torbjørn Larsen.