INNBYGGERUNDERSØKELSEN:

Størst oppslutning for ETS

VINNER FREM: Foran Kjersti Myrnes Balto (t.v.), Torill Larsen, bak Pål Johansen (t.v.) og Terje Bartholsen. De har startet en folkeaksjon for å holde ETS samlet. Et flertall av innbyggerne er enige. Foto: Privat  Foto: Picasa

nyheter

Resultatene fra innbyggerundersøkelsene i Evenes, Tjeldsund og Skånland er klare.

78 prosent i Skånland sier ETS-kommunen er å foretrekke i en fremtidig kommunesammenslåingsprosess.

I Tjeldsund sier 56 prosent sier ja til ETS-alternativet. 26 prosent sider ja til sammenslåing mellom Tjeldsund og Harstad.

I Evenes er resultatene følgende:

* 49 prosent mener det er best at Evenes slår seg sammen med Tjeldsund og Skånland kommuner.

* 94 prosent av innbyggerne mener det er mest naturlig at hele kommunen slås sammen med de(n) andre kommunen(e).

* Fylkestilhørighet: 29 prosent peker på Nordland, 32 prosent peker på Troms, mens for 38 prosent av innbyggerne spiller det liten rolle.

* 83 prosent av innbyggerne føler svært (50 prosent) eller ganske (33 prosent) stor tilknytning til Evenes. 7 prosent oppgir at de føler svært/ganske liten tilknytning.

Undersøkelsen er gjennomført 1. - 8. februar 2016, og 200 innbyggere er intervjuet.