- Sier ikke ja til sammenslåing

Ordførerne i Evenes og Kvæfjord presiserer at de ikke har fattet noen vedtak om kommunesammenslåing.

åpent: Svein Erik Kristiansen sier det fortsatt er helt åpent hvilket alternativ Evenes til slutt havner på. - Vi har overhode ikke bestemt oss ennå. Foto: Andreas Isachsen  Foto: andreas Isachsen

nyheter

I går ble det klart at sju ordførerere i regionen har skrevet under på en intensjonsavtale om sammenslåing av Evenes, Ibestad, Kvæfjord, Lødingen, Skånland, Tjeldsund og Harstad. En intensjonsavtale er ikke det samme som at man går inn for sammenslåing, presiserer ordførerne i Evenes og Kvæfjord kommuner.

Svein Erik Kristiansen i Evenes sier at han først og fremst ønsker ro rundt den videre prosessen, og vil under dagens kommunestyremøte orientere politikerne om fremdrift og status i forhandlingene om en mulig fremtidig kommunesammenslåing i regionen.


 

Står ved lag

– Verken jeg, kommunestyret eller befolkningen i kommunen har sagt ja til noen av de alternativene som foreligger, heller ikke til en storkommune. Vårt kommunestyrevedtak om utrede og diskutere de ulike alternativene, samt avholde en rådgivende folkeavstemming, står fortsatt ved lag.

–Det betyr at vi forholder oss til avtalen vi har med Narvik knyttet til å se på hvilke muligheter som ligger i å slutte oss til dem. Vi har også intensjonsavtalen om etablering av en fremtidig ETS-kommune fra 1. januar 2020, samt at vi fortsatt er i dialog med de kommunene som ser på Harstad-alternativet, sier Kristiansen.

16. mars

– For meg er det viktig at kommunestyrets medlemmer har så mye informasjon og kunnskap som mulig før vi bestemmer oss for hvilket alternativ vi velger å å gå for som skal danne grunnlaget for en folkeavstemming.

– Forhåpentligvis vil vi til kommunestyremøtet 16. mars ha så mye kunnskap at vi kan velge bort alternativer som vi ikke vil gå for, sier han.

Delte oppfatninger

Etter at det har vært avviklet folkemøter i kommunen, er det ifølge Kristiansen mye som tyder på at Harstadalternativet ikke står særlig sterkt blant innbyggerne i Evenes.

– Folkemøtene vi har hatt viser liten interesse og oppmerksomhet rundt dette alternativet. Det viser forøvrig også de mange leserinnleggene som har vært i mediene.

– Vi har i tillegg nylig gjennomført en innbyggerundersøkelse, men her foreligger ikke tallene ennå på hva folk mener. Også i kommunestyret er det delte oppfatninger om de ulike alternativene.

– I vår egen gruppe (Høyre red. anm.) på syv repesentanter er det også delte meninger, og ved en eventuell avstemming vil gruppen fristilles og ikke påtvinges noen partipisk, sier ordføreren.

Flere alternativer

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, sier at man skrev under på intensjonsavtalen i tilfelle innbyggerne sier ja til fusjon med andre kommuner i den kommende folkeavstemningen.

- Ingen ting er avgjort. Selv er jeg skeptisk til en sammenslåing. Men vi må ha planene klare enten vi velger å beholde dagens kommunestruktur eller skal gå for sammenslåing.