Forsvarets musikkorps Nord-Norge fikk Seire ved å dele-prisen

Utdelingen av Harstad profileringspool sin pris skjedde under nyskapningen HK Awards i Nordic Hall sent fredag kveld.

PRISVINNER: Korpsleder Geir Nordeng mottok Seire ved å dele-prisen på vegne av Forsvarets Musikkorps Nord-Norge. Han fikk prisen av jurymedlem Mona Kristine Rosvold. Til høyre styreleder Trond Hansen i Harstad Profileringspool.   Foto: Ivar L. Paulsen

nyheter

HK Awards er et arrangement lagt til samme kveld som Harstadkonferansen - for å gjøre litt mer stas på vinneren - og kunne samtale om konferansen litt tidligere på dagen.

Korpssjef Geir Nordeng var på plass for å motta prisen - den andre korpset mottar på kort tid. I desember fikk FMKN Troms Fylkeskommunes kulturpris for 2015. 

Press

Korpset er for tiden under hardt press - forsvarssjefen har i en utredning foreslått å legge ned korpset, og FMKN har fått støtte fra mange hold. Fortsatt er situasjonen uavklart; saken har ikke vært til politisk behandling, og det jobbes både åpent og i kulissene for å beholde korpset, i likhet med andre forsvarsinstitusjoner i Harstad som er truet.

Trusselen har ført til mer oppmerksomhet - og kanskje mer bevisst holdning rundt korpset og dets betydning for kulturbyen Harstad.

Ikke politisk

Korpsetssjef Geir Nordeng anser ikke at Seire ved å dele-prisen er politisk.

– For å være helt ærlig anser jeg Fylkeskommunens kulturpris som et politisk varsku om vår eksistens. Denne anser jeg som en anerkjennelse for den innsats og jobb vi gjør i Harstaad, sier han.

– Juryen sier da også at denne prisen ikke er politisk.

Til høsten har Forsvarets musikkorps Nord-Norge vært i Harstad i 105 år. Nordeng deler prisen med alle som har vært ansatt i korpset.

– Dette er en stor anerkjennelse og utrolig hyggelig. Og jeg mottar prisen på vegne av både dagens og tidligere ansatte i korpset.

Stolt over egne ideer

Korpssjefen uttrykte i sin takketale stolthet over det korpset og dets medlemmer gjennom tidene har fått til i Harstad.

– Vi har arbeidet med barn, blant annet før 17. mai, der vi har vært i barnehagene og øvd på å gå i tog. Det var vår idé. Swinging Christmas er også vår idé, som nå har dukket opp i hovedstaden.

– En av våre ansatte, Svein Hauan, var med på det såkalte serviettmøtet som var starten på Festspillene i Nord-Norge. En annen, John Lien, var med og startet Ilios. Det gir mange ringvirkninger å ha oss i byen, sier Nordeng.

Støtte

Som korpsleder opplever han mye støtte nå som nedleggingstrusselen henger over korpset.

– Støtten er kjempeflott, men vi kunne gjerne vært enda mer verdsatt ut over denne kvelden. Nyttårskonsertene er en kjempesuksess, men vi skulle gjerne sett flere publikummere ellers.

– Men vi leverer uansett, legger Geir Nordeng til.