Tidligere aviseier politianmeldt

I tre år og to måneder drev Hålogaland avis på kreditors regning. Nå har bobestyrer anmeldt eieren.
nyheter

Det kommer fram av den endelige boberetningen til Tom Ovesen i forbindelse med Griffen Media, som eide Hålogaland Avis 100 prosent, sin konkurs i februar i fjor.

Han mener eier og styreleder Knut Ivar Mikalsen har brutt Bokføringsloven på grunn av manglende regnskapsførsel, Straffeloven ved ikke å melde oppbud, Aksjeloven på grunn av manglende aksjeinnskudd i forbindelse med start av nærradio og Skattebetalingsloven ved å unnlate å sette av skattetrekk.

Millionunderskudd

Ovesen ber ikke om konkurskarante for Mikalsen.

Ovesen mener at Mikalsen burde ha begjært oppbud etter fem måneders drift i 2011 på grunn av et underskudd på vel tre millioner og at egenkapitalen på 600.000 kroner var tapt.

Det første hele driftsåret var underskuddet på vel 4.6 millioner, til tross for kapitalutvidelse på 1.2 millioner var den negative egenkapitalen på vel 5.6 millioner.

I 2013 var underskuddet på 908.000 kroner, det ble tilført 461.500 kroner. Dette til tross var den negative egenkapitalen kommet opp i nær 5.9 millioner.

Ifølge boberetningen foreligger det ikke revidert regnskap, for 2014, men tallene viser at underskuddet var på vel 300.000 kroner. Den negative egenkapitalen på vel 6.2 millioner kroner.

Ovesen mener det derfor skulle vært begjært oppbud lenge før 11. februar 2015. Videre står det i beretningen at (...) Selv om de straffbare overtredelsene fremstår forholdsvis alvorlige har bobestyrer til en viss grad vektlagt at virksomheten først fikk pressestøtte fra driftsåret 2013, og at det var forutsatt at virksomheten etter dette skulle kunne drives i balanse.”

Lovlig

Knut Ivar Mikalsen avviser bobestyrers konklusjoner i boberetningen, og sier at så lenge et utvalg av kreditorer og de største kreditorene godtok at selskapet gikk med underskudd, er det lovlig å drive.

– Vi hadde veldig stor tro på at vi skulle klare å komme oss ovenpå økonomisk. Kreditorene mente det var bedre at vi fortsatte med det håp om å få igjen de tapte pengene, enn å begjære oppbud etter kort tid, sier han.

Han viser blant annet til at tre måneder før konkursen ble aksjekapitalen skrevet ned til null og de jaktet på nye eiere.

– De gamle aksjonærene ville ikke være med, men vi hadde veldig tro på at vi skulle skaffe nye aksjonærer. Vi var svært nær ved å fulltegne aksjeutvidelsen på 1.5 millioner kroner. Vi hadde fått inn 70 prosent av beløpet, hadde vi fått inn resten, ville fortsatt drift vært forsvarlig, sier Mikalsen.

Etterforskes

Han innrømmer at det i etter tid har vært en krevende tid, men han forsikrer om at han har prøvd å rydde opp så godt som mulig. Selv tapte han over tre millioner kroner.

– Jeg beklager at folk har tapt penger på prosjektet. Men jeg vi hadde veldig stor tro på at det skulle være liv laga for to aviser i Harstad. Dessverre var vår oppstart sammenfallende med den generelle annonse nedturen for hele mediebransjen. Hadde vi vært litt mer heldig med starttidspunktet hadde vi hatt livets rett, mener han.

Mikalsen tror at når politiet har fått sett på saken, blir den lagt bort.

– Jeg har dokumentasjon som viser at bobestyreren tar feil på flere punkt. Regnskap ble ført lenger enn det han hevder, og det ble faktisk ble satt inn penger på skattetrekkontoen. Når Kemneren hadde fått sitt, sto det fortsatt 25.000 kroner igjen. Vi betalte inn for mye. Det er overraskende at ikke bobestyrern har funnet disse papirene som ligger lett tilgjengelig både hos regnskapsføreren og Altinn. Denne dokumentasjonen blir sendt politiet.


Politiadvokat Mona Madsen i Nordland politidistrikt, sier de har startet etterforskning.

– Vi har nylig fått boberetningen og vil starte jobben. Det er umulig å si når vi blir ferdig, sier hun.