UNN Harstad er landets beste turnusplass

FORNØYDE: Saima Naz Akhtar (foran), turnuslege og tillitsvalgt, snakker for resten av turnuslegene på Unn Harstad når hun sier at det er et fokus på å løfte de yngre opp og fram.   Foto: Øivind Arvola

VIL FORBEDRE: Knut Borch er assistentlege og har ansvaret for turnuslegene den første tiden av oppholdet. – Det er artig at de som har vært her synes det er såpass bra. Vi har også en del ting vi kan bli mye bedre på, sier Borch.   Foto: Øivind Arvola

GLAD: Niels Krum-Hansen, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling, forteller at det suverene resultatet fra undersøkelsen kan få flere turnusleger til å søke seg til Harstad.   Foto: Øivind Arvola

nyheter

Det kommer frem i en rapport fra legeforeningen. Harstad sykehus topper listen blant 56 sykehus i Norge.

– Vi er veldig glad og takknemlig for at turnuslegene har gitt denne tilbakemeldingen. Turnuslegenes første jobb etter mange års studie er turnustjenesten. Vi prøver å gi dem en så god start som mulig ved å gi dem utdannelse og utføre legeoppgavene i praksis, både på avdelingen, operasjonsavdelingen, poliklinikken og akuttmottaket, sier Niels Krum-Hansen, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling.

Scoret best

Harstad sykehus har i alt 22 turnusleger som begynner hvert halvår. Krum-Hansen påpeker at de ønsker å se på punkter hvor de kan gjøre det enda bedre.

– Vi ser at veiledningen på avdelingen og operasjon kan bli bedre. Det vi har scoret best på er akuttmottaket og poliklinikken, men vi har potensialet til å få enda bedre undervisning på selve avdelingen, sier avdelingsoverlegen, og legger til: 

– Vi er en kirurgisk avdeling og det er viktig å rekruttere og få interesse blant yngre leger på kirurgi i framtiden. Vi tror at vi har et potensiale å få de yngre legene også  interessert i kirurgiske fag.

Mange blir igjen

Det gode resultatet i undersøkelsen betyr at de fremtidige turnuslegene som nå studerer medisin vil velge turnustjeneste etter hvor de får den beste utdannelse, ifølge Krum-Hansen.

– Det kan bety at mange vil søke seg til Harstad sykehus, og da får vi et stort materiale å velge ut i fra, og kan få de flinke og ambisiøse legene hit.

Undersøkelsen er den første som er gjort etter at medisinstudentene fikk søke på turnusplasser, i stedet for at dem fikk tildelt plass. På de ulike opptakene har det vært mellom 300-500 søkere til de elleve turnuslegestillingene. Mange som har utført turnustjenesten på Harstad sykehus velger å bli i landsdelen.

– Harstad har hatt et godt rykte i mange år. Mange av de som kommer hit har hørt positivt om Harstad, sier Knut Borch.

Han er assistentlege og har ansvaret for turnuslegene den første tiden av oppholdet.

– Det er artig at de som har vært her synes det er såpass bra. Vi har også en del ting vi kan bli mye bedre på. Det skal vi fortsette å jobbe med.

Fornøyd

Saima Naz Akhtar er turnuslege og tillitsvalgt. Akhtar er født og oppvokst i Oslo, men forteller at hun godt kunne tenke seg å bli værende i Harstad etter turnusperioden.

– Det miljøet som er her gjør at man har veldig lyst til å bli. Jeg synes det er fint at det jeg har visst i ni månender mens jeg har jobbet her, nå har blitt objektivt målt. Vi er på det jevne veldig fornøyd. Harstad sykehus er et godt eksempel på hvordan et sykehus kan være gjennomsyret av godhet, sier Akhtar.

Hun er klar på hva hun mener er årsaken til at turnuslegene er så fornøyde.

– Det er fokus på å løfte de yngre kollegaene opp og frem, og sørge for at vi er rustet for distriktstjeneste. Samtidig som vi er fremst i akuttmottaket er det også en utrolig lav  terskel for å be om hjelp - og det er aldri noe problem å få det, sier Akhtar, og legger til: 

– For utenom det gode, sosiale miljøet, er det et fokus på turnusstudentene. Turnuslegene anses som viktige i det daglige arbeidet, og det er tydelig at man er til nytte. Her er det behov for oss.