Stortinget vedtar strengere regler for skatteparadis

Oslo (NTB): Regjeringspartiene har gjort helomvending og går sammen med resten Stortinget inn for utvidet rapporteringsplikt for norske selskaper i utlandet, såkalt land-for-land-rapportering.
innenriks

Mandag stemte Stortinget over Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiets De Grønnes forslag om å styrke regelverket, men fikk verken støtte fra Høyre og Frp eller Venstre og KrF. Så gjorde regjerings- og støttepartiene helomvending, og torsdag ble alle partiene på Stortinget enige om å skjerpe arbeidet med finansiell åpenhet.

Partiene er enige om at forskriften om land-for-land-rapportering (LLR) nå også skal inneholde informasjon om datterselskaper og støttefunksjoner i tredjeland. Det innebærer blant annet at norske selskaper som har slike underdivisjoner i såkalte skatteparadiser, nå må rapportere for eksempel hvor mye de har betalt i skatter og avgifter til hvert enkelt land.

Forslaget til vedtak fremmes av finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen (KrF), i fredagens debatt om Revidert Nasjonalbudsjett. Stortinget er også enige om å be regjeringen vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med rapporteringspliktige etter LLR-regelverket. Dette vil styrke Stortingets mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. (©NTB)