De rødgrønne åpner for å styrke Stortingets kontroll med oljeinvesteringer

Arbeiderpartiet åpner for å vurdere å styrke Stortingets kontroll med investeringene på norsk sokkel, slik SV har ivret for lenge.

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier at økt kontroll med oljeinvesteringene er noe en rødgrønn regjering må vurdere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB 

innenriks

Stortinget har vedtatt at olje- og gassprosjekter som er mindre enn 20 milliarder kroner, kan Olje- og energidepartementet avgjøre alene. Dette gjør at de fleste prosjektene aldri behandles av Stortinget.

Nå ønsker SV å stramme dette inn. Bakgrunnen er blant annet oljeskattepakken som Ap, Frp, Sp, Høyre og KrF ga som koronastøtte i fjor sommer.

– Pakken kan føre til at det investeres i ulønnsomme prosjekter. Derfor bør grensen for behandling i Stortinget senkes, sier SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

Han foreslår å senke grensen til 5 milliarder. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår.

Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, sier at dette er noe en rødgrønn regjering må vurdere. Han varsler at en eventuell ny regjering skal prioritere å lage en stortingsmelding om petroleumspolitikken.

– Da er dette noe det er naturlig å vurdere, sier han

Høyres Stefan Heggelund sier det ikke er nødvendig å endre ordningen,

– Husk at dette forslaget kommer hvert år, uansett, fra partier som vil hele næringen til livs, skriver han i en SMS.

(©NTB)