Fortsatt fall i fastlandsøkonomien

Brutto nasjonalprodukt (BNP) falt også i februar måned, mye på grunn av koronatiltakene. BNP falt med 0,5 prosent i februar, mot 0,2 måneden før.

Brutto nasjonalprodukt falt med 0,2 prosent i februar. Koronatiltakene innvirker kraftig på norsk økonomi. Foto: Gorm Kallestad / NTB 

innenriks

De lokale og nasjonale smitteverntiltakene rammer spesielt tjenestenæringene innenfor transport (utenom utenriks sjøfart), overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting, viser tallene fra nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aktiviteten i disse næringene har falt med økende smitteverntiltak gjennom vinteren og nærmer seg de nivåene man så i fjor vår.

Nedgangen i februar omfattet også flere næringer innenfor produksjon av varer og tjenester. Det var annen vareproduksjon som bidro mest til fallet med lavere aktivitet i blant annet bygg- og anleggsvirksomhet.

(©NTB)