Låneetterspørselen faller

Etterspørselen etter lån fra husholdningene falt noe i tredje kvartal 2017, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

innenriks

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån falt litt i tredje kvartal. Etterspørselen etter fastrentelån falt også noe, mens etterspørselen etter førstehjemslån var uendret.

I tiden fremover venter bankene fortsatt fall i samlet etterspørsel, samt fall i etterspørselen etter førstehjemslån og fastrentelån, viser undersøkelsen.

Bankene ble også bedt om å rapportere relativ betydning av de ulike boliglånsinnstrammingene som kom i januar. Innføringen av tak på gjeldsgrad blir ansett å ha størst innstrammende effekt. Deretter kommer reduksjonen i tak på belåningsgrad for sekundærboliger i Oslo og lavere fartsgrense for boliglån i Oslo.

Fra årsskiftet ble gjeldsgraden for nye låntakere begrenset til fem ganger brutto inntekt. Kjøpere av sekundærboliger i Oslo må i dag stille med 40 prosent egenkapital. I resten av landet er grensen 15 prosent.

Fartsgrensen i Oslo er på 8 prosent, mens den i resten av landet er 10 prosent. Er fartsgrensen 10 prosent, kan bankene la 10 prosent av sine totale utlån hvert kvartal gis uten å ta hensyn til kravene om egenkapital på 15 prosent, tilleggssikkerhet og avdrag. Dette kommer unge og nyetablerte med gode inntektsutsikter til gode.

Norges Banks kvartalsvise utlånsundersøkelse er en kvalitativ spørreundersøkelse om bankenes vurdering av etterspørsel etter kreditt og kredittpraksis. De ti største bankene i det norske lånemarkedet deltar i undersøkelsen.

(©NTB)