Det brygger opp til ny atomstrid på Stortinget

Fredspristildelingen setter ny fart på den norske debatten om et internasjonalt atomvåpenforbud, men statsminister Erna Solberg (H) holder på sitt.

Leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen, holder fram en tegning av logoen til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN), som er vinner av årets fredspris. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

innenriks

– Et forbud som det som er framforhandlet i FN, avskaffer ingen atomvåpen, sier Solberg.

Men fra fredsprisvinner ICANs leder Beatrice Fihn er beskjeden klar: Hun vil se en norsk signatur på traktaten om forbud mot atomvåpen.

– Det er på tide at vi slutter å akseptere disse våpnene. Om man er en humanitær aktør, slik Norge vil være, er det ikke akseptabelt å true med å bruke atomvåpen, sier Fihn til NTB.

Ny strid

Traktaten om forbud mot atomvåpen ble stemt fram av 122 land i FN i sommer. Norge stemte imot og har ikke satt sin signatur på den, men på Stortinget har ikke opposisjonen gitt opp å kjempe for en ny kurs.

Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten. Forslaget kan få flertall med Arbeiderpartiets stemmer.

– Min oppfordring til Arbeiderpartiet er å holde fast ved det som har vært vår linje: Skal vi få vekk atomvåpen, så må det skje gjennom avtaler som landene som har atomvåpen, deltar i, sier statsministeren.

– Det er viktig at Arbeiderpartiet husker at den kjernefysiske strategien som NATO bygger på, ble utformet under den rødgrønne regjeringen, fortsetter hun.

Forsvarer

Solberg forsvarer beslutningen om ikke å signere FN-traktaten og kaller Nobelkomiteens begrunnelse «reflektert».

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier hun.

Samme signal kommer fra den tidligere rødgrønne regjeringssjefen, nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Han mener FN-traktaten ikke bringer målet om en atomvåpenfri verden nærmere.

– Tvert imot risikerer den å undergrave de framskrittene vi i årenes løp har gjort innenfor nedrustning og ikke-spredning, sier Stoltenberg.

Ingen automatikk

På spørsmål fra NTB om Arbeiderpartiet vil slutte opp om SVs forslag i Stortinget, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre at det «er ingen automatikk i det».

– Det er ikke vanlig for Arbeiderpartiet å pålegge en regjering å stemme for en konvensjon som er vedtatt i FNs hovedforsamling. Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.

Tidligere på dagen kritiserte Støre regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.

– FN-konvensjonen ble vedtatt i en prosess hvor Norge valgte å trekke seg ut. Det beklager vi. Vi kunne ha påvirket prosessen, utdyper han overfor NTB.

Til Stortinget

Ap mener regjeringen bør møte i Stortinget og redegjøre for sitt syn på atomvåpenforbudet og de internasjonale prosessene.

– Regjeringen må forklare hvordan den vil arbeide for det som er Stortingets klare mening, nemlig en norsk pådriverrolle for et atomvåpenforbud, sier Støre.

Grethe Østern, som representerer Norsk Folkehjelp i ICANs internasjonale styre, mener fredspristildelingen går rett inn i den norske debatten.

– Vi fikk opprinnelig finansiering fra Utenriksdepartementet, og vi hadde et strategisk samarbeid med Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Med regjeringsskiftet opphørte alt dette, sier hun til NTB.


(©NTB)