Kraftig boligbrems i Oslo beskrives som et sunnhetstegn

Boligprisfallet på 1,1 prosent i mai skyldes nesten utelukkende et markant prisfall i Oslo. Prisutviklingen beskrives som et sunnhetstegn.
innenriks

– Vi har ventet på svakere boligtall for Oslo. Antallet boliger til salgs har økt ganske mye, og vi har sett tegn som tyder på et prisfall i noen måneder allerede. Vi forventer å se et ganske så svakt Oslo-marked i tiden som kommer, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets. Han konstaterer at de fleste store byer utenom Oslo har positiv prisutvikling.

– Derfor er dette mer en senking av farten enn et sammenbrudd. Antallet bolighandler er fortsatt ganske høyt, og vi ser derfor dette som et tegn på et fortsatt friskt marked, sier Bernhardsen.

Største mai-fall på 14 år

Tallene som Eiendom Norge la fram tirsdag viser at boligprisene i hele Norge falt med 1,1 prosent i mai. Korrigert for sesongjusteringer var fallet 0,7 prosent. Prisfallet er det største for denne måneden siden Eiendom Norge startet sin prisstatistikk helt tilbake i 2003.

I Oslo falt boligprisene med klare 1,4 prosent etter mange måneder med det som blir beskrevet som ekstrem prisvekst i hovedstaden. På den annen side hadde Stavanger den største prisveksten – på 1,0 prosent. I fjor på denne tiden var utviklingen motsatt.

Bernhardsen i Nordea Markets peker på at prisutviklingen nå ligger under anslaget til Norges Bank. Så lenge nedkjølingen i boligmarkedet forblir moderat, tror han ikke at sentralbanken velger å gjøre drastiske endringer i pengepolitikken.

Nye forskrifter

Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge mener de nye boligforskriftene forklarer mye av skiftet i markedet og prisfallet i Oslo.

– Særlig i Oslo har dette spilt en rolle for aktivitetsnivået. Det er særlig grensen på fem ganger inntekt som har effekt. Vi ser at vi må jobbe mye mer aktivt med hver enkelt kunde for å finne løsninger, slik at man kommer i mål med ønsket om å kjøpe en ny bolig, sier Storset.

– Det er mer varsomhet, noe som i seg selv er sunt. Prisfallet er dog tydeligere enn hva vi hadde forventet, sier Storset.

Boligprisene i Norge er nå 8,3 prosent høyere enn for tolv måneder siden. Det er uansett fortsatt i Oslo at boligprisene har skutt mest i været det siste året sett under ett – med hele 16,5 prosent. Sandnes i Rogaland har en oppgang på 0,1 prosent, og det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst.

Normalisering

Endelig ser det ut til at fornuften er tilbake i et marked som i litt for lang tid har vært preget av mye følelser, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Den justeringen vi nå ser i boligmarkedet er ventet og en god nyhet når vi ser det i et lengre perspektiv. Når prisene faller i Oslo etter en rekordlang periode med ekstrem oppgang, samtidig som de stiger i Stavanger, er dette et sunnhetstegn og uttrykk for en normalisering i markedet, sier Geving.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, karakteriserer boligprisene i mai som overraskende svake og tror på fortsatt prisnedgang i Oslo i flere måneder framover.

– En dempet prisvekst er en ønsket utvikling. Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne. Det er likevel viktig å følge utviklingen tett, da det for norsk økonomis del ikke er ønskelig med en for sterk korreksjon, sier Dreyer.