Som fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fremsto Bjørn Inge som en bauta i den nordnorske politiske verden. En som alltid var rede til å målbære viktige saker for fylket og landsdelen, og som alltid hadde tid til å møte folk som bad om hans oppmerksomhet. Bjørn Inge lyttet til folk sitt budskap, og gav ofte gode råd på veien. Bjørn Inge så alltid mennesket først. Ung eller gammel, uansett tittel eller ligningsattest.

Bjørn Inge sitt politiske virke begrenset seg ikke til møterom og kontorer. Han elsket å være ute blant folk, for å diskutere, lytte, tilegne seg ny kunnskap og ta med seg inntrykkene og lærdom inn i utformingen av ny politikk.

Til tross for tettpakket kalender var det lett å få seg en prat med fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo. Han fant tid, og sånn ville han at det skulle være.

Bjørn Inge Mo var en ekte tillitsmann. Ordfører i Kåfjord kommune i 12 år, leder av Troms Arbeiderparti i 9 år, Sametingsrepresentant, medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet, fylkestingsrepresentant og som fylkesrådsleder i Troms og Finnmark de siste årene.

Bjørn Inge satte aldri seg selv først. Han var en kompromissets mester, og skilte seg derfor ut som lokal og regional politiker. Han kunne riste ut gode kompromisser, finne muligheter der alt så låst ut og greie ut de mest uløselige politiske floker. Hans mantra var som oftest «at vi blir nok enig» og «vi får det til».

Når de politiske uenighetene ble som vanskeligst, så vi til Bjørn Inge for retning. Det være seg i godt naboskap med våre nabofylker, i nært samarbeid med våre naboland eller store og små lokalsamfunn i nord som en del av Norge og Sapmi. Tett og godt samarbeid med det samiske og kvenske samfunn var alltid et av hans hjertebarn som politiker.

Viktig var også hans store engasjement for å få frem ungdom. Han tok ungdom og unge politikere på alvor, han ga de taletid og han ga de råd og veiledning, men viktigst - han lyttet til dem. «Vi må løfte fram ungdommen», var noe han gjentok i mange sammenhenger. Han løftet ikke stigen opp etter seg, men klatret ned fra stigen og løftet og hjalp ungdom opp.

Etter et møte med Bjørn Inge Mo satt man igjen med hans smittende, gode humør, den gode kommentaren, det lune smilet og den milde latteren. Og han ga alltid et klapp på skulderen og en oppmuntrende kommentar med på veien.

Men aller viktigst - Bjørn Inge oppfordret oss alltid til å ta vare på de vi har rundt oss. Våre nærmeste og de vi er glade i. Det er min viktigste lærdom fra Bjørn Inge, hold deg til flokken din. Han hadde bestandig tid til en prat og tok ofte en telefon bare for å prate om alt og ingenting. Vi alle må prøve å være like god med våre medmennesker som Bjørn Inge var.

Troms og Finnmark fylkeskommune har mistet en avholdt kollega og en dypt respektert leder. I denne tiden går våre tanker først og fremst til Bjørn Inges nærmeste familie som han holdt så høyt, og alltid snakket varmt om.

Vi lyser fred over Bjørn Inge Mo sitt minne.

Tarjei Jensen Bech (Ap), fylkesordfører