I jakten på givere

Det er ille om givergleden undergraves av uprofesjonelle eller uærlige aktører
leder

Den som vil være med og støtte gode formål mangler ikke muligheter, hverken i disse førjulstider eller i året for øvrig. For i tillegg til de etablerte humanitære organisasjonene, finnes det en underskog av ildsjelbasert hjelpearbeid – og med enkelte tvilsomme elementer innimellom. På den kirkeligbaserte sektoren advarer nå paraplyorganisasjonen Digni mot ”velmenende amatører ” som kan gjøre mer skade enn gagn med sitt bistandsengasjement. Stadig flere privatpersoner setter i gang uten tilstrekkelige kunnskaper, kvalitetssikring eller bærekraftige prosjekter, sier en Digni-talsmann til Vårt Land.


Da er faren til stede også for at mange små løper i veien for hverandre. Og muligheten for misbruk av innsamlingsmidler kan generelt sies å øke jo mindre – og mindre kjent – organisasjonen er. Slike tilfeller avdekkes fra tid til annen over hele feltet av innsamlingsformål, i form av bøsser med aktuelt budskap og en logo som ligner på en etablert organisasjon, eller en faktura med inkassovarsel etter en telefon fra en smart og aggressiv ”hjelpearbeider”. Forholdene synes imidlertid å ha blitt mer oversiktlige etter at Innsamlingsregisteret trådte i funksjon, en ordning regjeringen nå har foreslått å endre.


Registreringen har hele tiden vært frivillig, og pengeinnsamling er i liten grad regulert av lover og forskrifter. Slik bør det prinsipielt sett også være. Men det forutsetter at publikum har mulighet til å orientere seg i landskapet. Spørsmålet er om dette hensynet blir tilstrekkelig ivaretatt dersom registreringen av innsamlinger flyttes til det atskillig mer omfattende Frivillighetsregisteret. Regjeringen bør her studere nøye de innvendingene som er kommet i den nylig avsluttede høringsrunden.


I alle fall må kontrollmekanismene sikres og helst styrkes – av hensyn til de store og mindre organisasjoner som driver et effektivt og godt arbeid, og i siste instans av hensyn til giverne. Et gammelt og noe kynisk slagord sier at det finnes nød nok i verden til alle. Og i dagens verden er det i sannhet grunn til å følge giverappellene og bidra etter evne i vår egen overflod, både i førjulstider og ellers i året. Da er det ille om givergleden undergraves av uprofesjonelle eller uærlige aktører.