Nytt lag i tungt terreng

Så har Jonas Gahr Støres lag vært ute på Slottsplassen, og regjeringsskiftet er fullført. Laget har en spennende blanding av politiske tungvektere og nye krefter som skal få prøve seg. Og Ap/Sps mindretallsregjering har ikke noe paradeløp i vente.

Støre-regjeringen velger en fornuftig kurs ved fortsatt å «utvikle, ikke avvikle» oljevirksomheten.

leder

Regjeringsplattformen som ble presentert onsdag har møtt krass kritikk fra alle kanter av stortingssalen. Altfor mye grått og for lite rødt og grønt, lød dommen fra Audun Lysbakken, som forsikret at SV er i opposisjon uten bindinger og ikke et støtteparti. Samtidig er det krefter i Sp som vil presse på for å søke mest mulig støtte på den andre siden av høyre/venstreskillet. Støre får noen kompromiss-utfordringer både utad og innad.

For øvrig har Sp måttet sluke store kameler i Hurdal-erklæringen, fra Andøya flystasjon til Ullevål sykehus. Til gjengjeld har flere typiske byproblemer måttet vike for distriktspolitikk.

Noe som preger erklæringen, er imidlertid alle problemsakene og reformløftene som skal utredes eller evalueres. Det være seg helseforetakene, politireformen, rovdyr, abortnemnder handlingsrommet i EØS eller tannhelse og skolemat. Å utrede kostnadskrevende reformer før de vedtas, vitner i utgangspunktet om ansvarlig styring. Men i en del tilfeller handler det mer om å skyve intern uenighet foran seg.

Klimapolitikken er totalt sett et svakt punkt i erklæringen, sett opp mot både venstresidens krav og det Solberg-regjeringen etterlot seg på området. Støre-regjeringen velger imidlertid en fornuftig kurs ved fortsatt å «utvikle, ikke avvikle» oljevirksomheten, noe det også er solid flertall for i Stortinget. Men regjeringserklæringen viser lite dristighet i å stimulere «utviklingen», det vil si veksten i nye, grønne arbeidsplasser i privat sektor.

Dette kjernepunktet – omstilling og vekstkraft når oljeinntektene flater ut – kommer litt i skyggen av alt som skal henholdsvis reverseres og utredes. Særlig tydelig er det heller ikke, generelt sett, hvordan de påtenkte reformene skal finansieres. Nå tar i alle fall det nye laget med tungvektere og nye krefter fatt på jobben. At både Ap og Sp har beholdt noen av sine mest erfarne i Stortinget er nok veloverveid. For her blir det noen forhandlingsrunder i et krevende politisk terreng.