Leder:

Avhengig av utlandet

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes lufter en bekymring på vegne av sine medlemmer innen grøntnæringen. Strenge innreiseregler gjør det uvisst om det blir nok arbeidskraft til å ta hånd om en normal produksjon av poteter, grønnsaker, frukt og bær.

Regjeringens tiltak for å rekruttere nordmenn har hittil bare synliggjort hvor avhengige vi er av tilførsel utenfra.

leder

Så hvor mye skal man ta sjansen på å satse nå foran sesongen? En måling fra Norges Bondelag viser at en av fire bønder vurderer å redusere produksjonen. Med smitteverntiltakene i januar ble grensen i utgangspunktet stengt for utenlandsk arbeidskraft. Unntaksordningen for kritiske samfunnsfunksjoner som ble innført før påske omfatter «nasjonal matforsyning», men nåløyet er trangt.

Trangt skal dette nåløyet også være. For importsmitte har vært et betydelig problem i koronatiden, forsterket av arbeidsgivere som har tatt for lett på sin del av smittevernoppgaven. Det hjelper lite at et stort flertall av bedrifter i alle næringer etterlever reglene når useriøse aktører lar være. Skjerpelsen var uten tvil nødvendig. Men nødvendig er det også å få avlingene i hus og ut på markedet. Og regjeringens tiltak for å rekruttere nordmenn har hittil bare synliggjort hvor avhengige vi er av tilførsel utenfra, tross rekordhøy ledighet.

NAV fikk ansvar for rekrutteringen. Kursopplegg ble organisert, og regjeringen garanterte at permitterte ikke skulle tape inntekt på å prøve seg landbruket. Men hittil har suksessen uteblitt. Fysisk krevende arbeid passer ikke for enhver. Et typisk sesongarbeid har sine begrensninger. Og med tanke på en ny yrkeskarriere, kan trolig også lønnsnivået dempe motivasjonen. Det finnes sikkert mange grunner til at verken ungdom eller langtidsledige viser særlig interesse for disse jobbene.

Uansett er det ikke alle jobber i grøntnæringen det bare er å hoppe inn i etter et kurs. I et dagsrevyinnslag i påsken fortalte en agurkprodusent om opptil åtte måneders opplæringstid og om kompetanse – og utholdenhet. Ordet «dugnad» rekker ikke så langt i denne sammenheng. Forhåpentlig kan unntaksordningen – med nødvendig strenghet – sikre tilstrekkelig arbeidskraft utenfra. Men en av debattene etter koronatiden bør ta for seg den matproduksjonen vi skal leve av både under og etter oljen, herunder bærekraften i å fly inn jordbærplukkere fra Vietnam.