Leder:

Sjøslag om vindkraft?

Havvind blir et sentralt tema i den energimeldingen regjeringen skal fremme i neste måned.

For å kunne utnytte mulighetene må myndigheter på alle plan lære av sine feil på land – og forebygge sjøslag om vindkraft.

leder

For vindturbiner på norsk sokkel åpner store muligheter når det gjelder så vel klimamål som industriutvikling – og interessekonflikt. EU har anslått at opp mot en tredjedel av Europas elektrisitet må produseres til havs dersom det skal være håp om å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen. Norge har kompetanse på internasjonalt toppnivå innen offshoreteknologi, et fortrinn oljeindustrien er i gang med å utnytte i den grønne omstillingen verden står overfor. I første omgang anses havvind aktuelt i forbindelse med elektrifisering av oljeplattformer på sokkelen.

I en undersøkelse i 2019 stilte sju av ti spurte seg positive til havvind – i kontrast til vindparker på land, med støtte fra tre av ti. Det er tvilsomt om havvind skårer like høyt når temaet rykker oppover på den politiske dagsordenen. Energiutbygging har vært blant de store stridstemaene i politikk og samfunn siden 1960-tallet – fra vekst/vern-konflikten knyttet til vannkraft, via omfanget av oljevirksomheten til kampen mot vindmøller i norsk natur. Å unngå en polariserende strid om vindmøller til havs må være et mål i seg selv.

MDG bidrar ikke akkurat til det med sitt landsmøtevedtak om 30 gigawatt fra norsk sokkel innen 2030, noe partiet mener vil bety 2000 vindturbiner der ute. Olje- og energiminister Tina Bru (H) anser 2500-3000 som mer realistisk – bortsett fra at en utbygging av slike dimensjoner er helt urealistisk uansett. Dette ville gjøre dagens vindkraftmotstand til en mild bris, sier Bru til NTB. Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg fra Harstad advarer i en NRK-kronikk mot «uvettig satsing på havvind som verken gagner natur eller klima».

Uheldig plassert kan havvindanlegg true fiskeriinteresser, fugleliv og hele det marine økosystemet. Mye må derfor kartlegges og avklares før tildeling av «vindblokker» kan starte, slik også MDG legger til grunn. Likeså må modeller for finansieringen på plass. Regjeringen kunne med fordel ha kommet lenger i dette arbeidet. Energimeldingen i mai bør bringe fortgang. Men for å kunne utnytte mulighetene må myndigheter på alle plan lære av sine feil på land – og forebygge sjøslag om vindkraft.