HT MENER:

Å utvikle vaksiner selv, er en enda bedre idé

Å utvikle vaksiner som en norsk vekstnæring er en tanke med økende aktualitet, etter et år med pandemi, milliardtiltak og rekordledighet.

En norsk vaksineproduksjon til å sikre det norske markedet, og til konkurransedyktig eksport, er en tanke som imøtekommer noen av tidens store utfordringer.  Foto: Illustrasjon

Både beredskapen for legemidler og landets eksportinntekter utenom oljen trenger et solid løft.

leder

En spennende virksomhet på dette området er Vaccibody, med utspring i Forskningsparken i Oslo og som etter lovende kreftvaksiner har gitt seg i kast med koronaen. Nå tas det initiativ på høyt nivå og bred front for å sette norsk vaksineproduksjon i system. En gruppering med NHO, LO og Legemiddelindustrien i spissen foreslår et «Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon» og ser for seg store gevinster når det gjelder både beredskap, eksport, verdiskaping og nye arbeidsplasser rundt om i landet. At vaksineberedskapen må forbedres, er i alle fall blant de sikre erfaringene fra koronatiden.


Jonas Holte om smittesporingen:

– Dessverre tar det lang tid

Vi skulle gjerne sett at smittesporingen hadde gått raskere, sier kommuneoverlege Jonas Holte.


Å utvikle vaksiner mot ukjente virus, tar tid. Denne gangen gikk det i rekordfart. Men jo flere seriøse aktører, dess bedre. Vaksinekonfliktene som nå utspiller seg, bunner i en begrenset produksjonskapasitet. Et norsk apparat til å produsere på kontrakt med de store legemiddelkonsernene, er i seg selv en god idé. Å utvikle vaksiner selv, er en enda bedre idé – ettersom behovet der ute nærmest er umettelig, har vært det lenge og omfatter langt mer enn koronavaksine.

Dette føyer seg til et bilde med generelt økende medisinmangel, noe som har sammenheng med at store deler av produksjonen er flyttet fra Europa til Kina og India. En norsk vaksineproduksjon til å sikre det norske markedet, og til konkurransedyktig eksport, er en tanke som imøtekommer noen av tidens store utfordringer. Og hvor Norge, som sagt, både er i gang og burde ha store muligheter. Legg så til at Norge i mange år har hatt en aktiv rolle i internasjonalt vaksinesamarbeid.


Endelig fullvaksinert: – Kanskje det blir sydentur neste vinter

Denne uka får rundt 300 personer over 85 år andre og siste dose av koronavaksinen.


Investorer står i kø, konstaterer lederne for de fem organisasjonene bak rapporten. I et innlegg i VG fredag beskriver de norsk vaksineproduksjon som en politisk gavepakke til partier som har programfestet omstilling i næringslivet. Rollefordelingen mellom staten og næringslivet må trolig utredes nærmere. Men regjeringen bør ta utfordringen, med begge hender, og systematisere de initiativene som er tatt også fra andre hold. For både beredskapen for legemidler og landets eksportinntekter utenom oljen trenger et solid løft.