Leder:

Vann- og avløpsavgiften kan bli dobbelt så høy som i dag, og i deler av landet av bør folk belage seg på en tredobling

I løpet av de neste 20 årene må nemlig det kommunale ledningsnettet oppgraderes for 332 milliarder kroner.

Forsømmelsen består i at Kommune-Norge ikke i tide har sørget for et bedre samsvar mellom avgifter og oppgraderingsbehov.

leder

Det er organisasjonen Norsk Vann som slår alarm. Nå igjen. For en fersk konsulentrapport kan neppe påstås å bringe nye avsløringer, snarere en grundig oversikt over kjente kommunale forsømmelser fra landsende til landsende. Gamle, sprukne og underdimensjonerte rørsystemer nede i bakken er et tema som i liten grad når opp til den politiske overflaten, tross utredninger og advarsler gjennom en årrekke.

hvem tar regningen for det som er blitt uomgjengelig nødvendig? Vann og avløp utgjør en av postene på fakturaen for kommunale avgifter og skal dekke det de forskjellige tjenestene faktisk koster. Gjennom mange år har imidlertid disse avgiftene økt mer enn den generelle prisutviklingen i samfunnet. Avgiftsnivået varierer dessuten sterkt. Dyreste kommune ligger mer enn tre ganger over den rimeligste, uten at det synes å ha noen sammenheng med kostnadsnivå eller forestående oppgaver. Og generelt sett er kommuner med stor appetitt på eiendomsskatt ikke kommet lenger enn andre med oppgradering av ledningsnettet.

For alt man vet ligger opposisjonen på Stortinget allerede i startgropa med forslag om at staten skal ta regningen – her, som for stadig mer i tillegg til koronatiltakene. I en kommentar til NRK påpeker klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at staten bidrar med å få fram ny kunnskap, men at arbeidet på bakken er kommunenes ansvar. Og slik bør det i utgangspunktet være, selv om for eksempel klimarelaterte pålegg i visse tilfeller bør tas over statsbudsjettet.

Forsømmelsen består i at Kommune-Norge ikke i tide har sørget for et bedre samsvar mellom avgifter og oppgraderingsbehov. Foran forrige stortingsvalg tok Norsk Vann for seg partienes «vannpolitikk». Der var det ikke stort å finne. Vann og avløp har ikke vært særlig fremme i noen valgkamp, ei heller mobilisert til fakkeltog – eller brakt noen kommunalpolitiker på sokkel foran rådhuset. Men temaet angår samfunnssikkerhet og -sårbarhet og må løftes høyere opp på den politiske dagsordenen.