HT mener:

Sps nye utfordrer

Tre omtrent jevnstore partier er blikkfanget i en måling fra Respons Analyse i VG tirsdag. Sp gjør et byks som nærmer seg 20-prosentmerket, mens Høyre faller og Ap stamper rett på oversiden.

Et kappløp mellom Sp og Frp blir en kamp som vil forsterke sentrum/periferi-dimensjonen i valgkampen.

leder

Også andre målinger i det siste tyder på at Høyre er på vei tilbake mot nivået før koronaen. Inntrykket av normalisering bekreftes ved å se på gjennomsnittet for alle landsdekkende målinger i november i fjor, der de tre partiene lå ganske nær tirsdagens tall. Det mest iøynefallende trekket på målingssnittet i høst er Sps ensomme vekst på rødgrønn side. Trygve Slagsvold Vedums parti har gått fra 13- til 19-tallet siden sommeren og er nå større enn SV, Rødt og MDG til sammen.

Alle tre ligger over sperregrensen, og enkeltmålinger kan svinge, men som en mer langvarig trend står både Ap, SV, Rødt og MDG på stedet marsj – en militær ordre som medfører omtrent samme kaloriforbruk som fremad marsj, men uten å komme av flekken. Tyngdekraften tilsier at Sp vil legge mye av premissene for den kommende valgkampen. Noen sannsynlige hovedtemaer har utkrystallisert seg for lengst.

Stikkordet er Solberg-regjeringens sentraliseringsiver, for å holde oss i Vedums termer. Stort sett all misnøye med forvaltningsreformene – fra politiet og skatteetaten til fylkes- og kommunekartet kan plasseres i den klassiske sentrum/periferikonflikten. Fra det typiske distrikts-Norge via mellomstore byer sikter Sp seg inn også mot storbyvelgere. Nyutmeldt Ap-politiker Jan Bøhler, iført grønn caps, står plutselig som garantist mot sykehussentralisering fra Ring 2 til Ring 3 i hovedstaden.

VG-målingen gir også Frp et løft som hittil ikke har vist seg på høstens snittmålinger. Frp er blant dem som legger seg stadig nærmere Sps tjenester nær folk-retorikk, men har 6,5 års reformansvar i bagasjen. Sps eget regjeringsansvar er trolig tilgitt av brede velgergrupper.

Et kappløp mellom Sp og Frp blir en kamp som vil forsterke sentrum/periferi-dimensjonen i valgkampen, og de to partiene kan fort befinne seg i felles front i klimapolitikken. Hvordan de to opposisjonspartiene vil lykkes med å fronte hverandre blir ett av mange interessante trekk gjennom en – forhåpentligvis – videre normalisering av det politiske livet frem mot valget.