HT mener:

Tiden bør samordnes

Natt til søndag er det tid for å stille klokken igjen. Næringsminister Iselin Nybø (V), som har ansvaret for Justervesenet og dermed også er «tidsminister», beklager i en lett humoristisk melding at det krevende året 2020 dermed forlenges med én time.

Det er beklagelig at det fortsatt ikke kan øynes noen slutt på ordningen med å forandre tid to ganger i året.

leder

Det beklagelige er vel at det fortsatt ikke kan øynes noen slutt på ordningen med å forandre tid to ganger i året. Og dette er noe hverken Norge eller andre land bør foreta seg på egenhånd.

I fjor samlet EU-parlamentet seg om et forslag om å avvikle ordningen i 2021, noe EU-kommisjonen har sluttet seg til. Men da EU tirsdag fremla sitt arbeidsprogram for neste år, var det ikke lagt opp til noen sluttbehandling.

Saken ikke er lagt død, men unionen har annet som må prioriteres i disse tider. Følgelig kan den gamle diskusjonen rulle videre en stund til. Blant argumentene for én fast tid er hensynet til bønder med husdyrhold, husdyr som har sin innebygde rytme for foring og stell. At søvnproblemer kan forsterkes hos mennesker, anses godt dokumentert. To søvnforskere ved Universitetet i Bergen påpekte i en NRK Ytring tidligere i år at omstillingen kan svekke immunforsvaret, et forhold som jo aktualiseres i koronaens tid.

Ved overgangen til sommertid om våren er det påvist tilfeller av hjerteinfarkt og hjerneslag, og dessuten økt risiko for skader og ulykker i trafikken så vel som på jobben og i hjemmet. Når en bredt anlagt meningsmåling i EU-landene viser et massivt flertall for å holde på én tid, skyldes nok jevnt over mindre dramatiske perspektiver, snarere en lang rekke praktiske hensyn; hensyn som tydeligvis veier tyngre enn begrunnelsen for sommertiden, som var å gi folk flest anledning til å utnytte dagslyset bedre.

Det hvilende EU-opplegget går ut på å følge én normaltid året igjennom, men å la hvert land velge om normalen skal være sommer- eller vintertid. Flertallet i undersøkelsen holdt på sommertid. I alle fall taler det meste for en samordning innen de samme tidssonene. Et annet utfall ville være mildt sagt paradoksalt, med tanke på hva EU ellers lykkes med å samordne. Men Norge får jo nøye seg med å implementere det som vedtas. Uansett skal vi nok venne oss til å ikke måtte tilpasse oss tidsforskyvningen to ganger i året.