HT mener:

Faren er ikke over

Koronaoppblussingen i Moss og i Trondheim gir et varsel til hele landet. For lokale utbrudd er noe Helsedirektoratet har regnet med fremover, og som det kan vise seg krevende å få kontroll over.

Moss og Trondheim gir en påminnelse om at det ikke er tid for å senke skuldrene.

leder

I Moss står man overfor tre såkalte smitteklynger og følgelig mange berørte og flere kilder. Urovekkende nok består én av klyngene av folk som har reist til Danmark, Tyskland og Finland, land som Norge har gjenåpnet grensene for fordi de anses trygge nok.

Bør smittekontrollen på grensen skjerpes? Den enkelte kommune har ansvar for å håndtere en ny koronasituasjon, og Moss høster anerkjennelse hos de sentrale helsemyndighetene. Men er apparatet tilstrekkelig i små kommuner med stort ferieinnrykk?

Helsemyndighetene bruker ikke «hvis», men «når» om koronabølge nummer to. Noen lokale utbrudd er i seg selv ingen indikasjon på at bølgen er her. Og selv om viruset kan endre karakter ved nye bølger, er det neppe tvil om at samfunnet alt i alt står bedre rustet enn ved koronasjokket i vinter. Uansett gir hvert utbrudd en viktig test på beredskapen og dermed også næring til den løpende debatten om omfanget av smitteverntiltak.

Et ferskt eksempel på det siste er innspillet fra en gruppe professorer som anbefaler obligatorisk testing, eller 14 dagers karantene, for alle som vil inn i landet. Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet avviser ikke fullskala screening i gitte situasjoner, men påpeker at det tross forenklede metoder ville kreve et svært apparat å teste de rundt 50.000 som daglig krysser grensen. Negativt testresultat utelukker ikke at man kan bære smitten med seg og teste positivt noen dager senere – og ankomst fra «røde land» betyr karantene.

Å konsentrere smittejakten, virker som en fornuftig strategi. Så får man se om den viser seg tilstrekkelig under økende grensetrafikk til et Sverige med både grønne og røde regioner. Men som Nakstad påpeker, den i særklasse viktigste strategien er den som mest velkjente av dem alle: avstand, håndhygiene, bli hjemme hvis du er syk, dropp unødvendige utenlandsreiser. Faren nå er at de elementære smittevernrådene er blitt så velkjente at folk gir litt blaffen i dem. Moss og Trondheim gir en påminnelse om at det ikke er tid for å senke skuldrene.