HT mener:

Dugnaden fortsetter i ferietiden

Nå lettes det på reiserestriksjonene, i et omfang omtrent som forventet. Danmark, Finland, Island og Norge åpner sine grenser for hverandre — men unntar Sverige.

Nye trinn i gjenåpningen av grensene forutsetter at feriefolket ikke slapper av.

leder

At koronasituasjonen avgjør bør jo være udiskutabelt, selv om utfallet sikkert kan være en skuffelse, blant annet for tusener av nordmenn med fritidsbolig over grensen.

Sveriges innenriksminister Mikael Damberg minner i VG om at Norden har lang tradisjon for felles løsninger. Men koronastrategiene utgjør som kjent et brudd med tradisjonen. Smittetallet i Sverige er ti ganger høyere enn i Danmark, til tross for at folketallet bare er dobbelt så høyt. Antall koronadøde nærmer seg 5.000, mot vel 240 i Norge.

Så kan man undre seg over at eneste tillatte reisemål i Sverige er Gotland. Undringen deles av Østersjø-øyas egne helsemyndigheter. For om de lokale smittetallene er lave nå, vil ferierende nordmenn innta øya samtidig med de årlige hordene fra episenteret Stockholm.

Og grenseområdene mot Norge kan ha like lave smittetall som Gotland per i dag, men tilhører regioner hvor mer fjerntliggende storbyer drar opp snittet.

Man får nøye seg med å anse ordningene som regjeringen framla før helga som de stort sett mest håndterbare på dette trinnet i gjenåpningsplanen. Og i påvente av full normalisering kan jo flere nordmenn enn vanlig la seg friste av Finland og Island, i tillegg til igjen å oppleve at det er dejligt at være norsk i Danmark.

Imidlertid burde smittetallene tilsi at Norge gjør som Danmark med en snarlig grenseåpning også for tyskere, noe som ville være et lysglimt for kriserammede reiselivsnæringer.

Norden-ferierende nordmenn vil bli møtt med ganske omfattende og raskt endrede, men vanskelig kontrollerbare, bestemmelser. Og hvordan kontrollere at folk faktisk kjører gjennom Sverige «uten å stoppe» for å komme til Danmark, Finland eller Gotland?

Svaret blir at det meste må baseres på lojalitet. At folk lojalt har etterlevd myndighetenes restriksjoner og råd, har vært av avgjørende betydning for Norges lave smitte- og dødstall; det Solberg og Høie med rette har kalt den store den store dugnaden. Nye trinn i gjenåpningen av grensene forutsetter at feriefolket ikke slapper av, men viderefører dugnaden i sommer.