Leder

Viktig håndsrekning til ungdommen

– Å satse på ungdommen er viktig – også når koronaen har løsnet på kvelertaket.   

Å satse på ungdommen er viktig – også når koronaen har løsnet på kvelertaket.

leder

Harstad kommune henter 650.000 fra disposisjonsfondet for å satse på sommervikarer. Det vil sikre nødvendig vedlikehold på kommunens kirkegårder, og det er en kjærkommen gave til et hardt rammet Sør-Troms museum. Men mest av alt er politikernes vedtak en viktig håndsrekning til ungdommen i Harstad. I motsetning til da kommunestyret – med voksen arroganse – sablet ned ungdomsrådets ønske om forslagsrett, har de folkevalgte denne gangen vist at de tar unges engasjement og initiativ på alvor.

For det var fra de yngre rekker at forslaget kom. Arbeiderpartiets 22 år gamle representant Samira Mohammed var den som gikk i front og tok til orde for at kommunen må bidra ekstra i koronaåret 2020. For om det har vært vanskelig å få sommerjobb i privat sektor før, så har det inntil nå vært å anse som en tilnærmet umulig øvelse i år.

Sommerjobb har i mange, mange år vært vanlig blant tenåringer i Harstad. Ett er at det blir kroner av det, men enda viktigere er arbeidserfaringen. Noen ukers jobb på sommeren er gjerne inngangsbilletten til arbeidslivet for mange unge. Det er også en undervurdert skole i den forstand at ungdommen utvikler ferdigheter og sosial kompetanse. Ikke så rent få foreldre har opplevd å få en «ny» gutt eller jente i hus etter at den håpefulle har fått prøve seg i arbeidslivet. Det handler om mestringsfølelse, men det handler også om å bli respektert og verdsatt blant voksne.


650.000 kroner til sommervikarer

Det blir sommerjobb for ungdom i Harstad også i koronaåret. Politikerne har bevilget 650.000 kroner til formålet.


Derfor er det også å håpe at foreldre rundt omkring i Harstad ser verdien i det kommunen nå gjør, ved å oppfordre sine barn til å søke sommerjobb. Det hersker nemlig liten tvil om at det er her vi finner deler av forklaringen på at andelen tenåringer i sommerjobb har sunket dramatisk. Mens tre av fire ungdommer mellom 15 og 17 år hadde sommerjobb på slutten av 90-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at andelen nå har sunket til nærmere 35 prosent.

Harstad kommune har i mange år jobbet målrettet for at unge voksne skal flytte tilbake til hjembyen etter å ha studert i «utlendighet». I så måte vil det være vel investerte penger å pleie kontakten og relasjonen gjennom å kunne tilby sommerjobb.

Sett i et helhetlig perspektiv må ikke kommunens sommerjobbprosjekt avgrenses til ekstremåret 2020. Å satse på ungdommen er viktig – også når koronaen har løsnet på kvelertaket.

Å satse på ungdommen er viktig – også når koronaen har løsnet på kvelertaket.