Leder:

Nødhjelp som ikke må gå ut på dato

Harstad formannskap har vedtatt å innføre gratis parkering i Harstad sentrum, i første omgang frem til 30. april. Det er lov å håpe, men en tidsbegrenset nødhjelp som dette har dessverre liten verdi.

Næringslivet må få denne drahjelpen hele veien tilbake til en normalsituasjon - uansett hvor lang tid det tar.

leder

Skal dette gi mening, må stengte sentrumsbutikker få denne håndsrekningen når de sakte men sikkert skal bygge seg opp igjen etter korona-kollapsen.

Nå skal det presiseres at gratis sentrumsparkering også skal være et smitteverntiltak, ved at man ønsker å redusere bruken av kollektivtransport. I den grad det fremdeles finnes kollektivreisende i Harstad i disse tider, kan det alene forsvare vedtaket som ble gjort i formannskapssalen tirsdag. Men i forhold til å hjelpe næringslivet, er dette å karakterisere som for lite - for sent.

Det er ingen grunn til å betvile de gode intensjoner, men det er verdt å merke seg at politikerne først nå ser den potensielle kraften som kan ligge i gratis parkering i sentrum. Dette har nemlig vært etterspurt av næringslivet i flere år, men med unntak av et symbolpolitisk prøveprosjekt i førjulstiden, har politikere og administrasjon ikke vært spesielt lydhør. Det har, rett ut sagt, ikke vært vilje til å ofre parkeringsinntektene på sentrumsdugnadens bord.

Vi skal som sagt ikke trekke motivene i tvil, selv om kommunens raushet må sies å være begrenset. Et sentrum på tomgang genererer ikke den store trafikken, og inntektsposten parkering er derfor på et ditto lavmål. Sett i dette bildet, er det en kostnadsfri håndsrekning for Harstad kommune.

Utspillet har fått mye kritikk på sosiale medier, og mange er undrende til hvilken verdi dette egentlig har. Det er lett å forstå kritikken, for det er i overkant naivt å tro at gratis parkering vil generere en sentrumstrafikk så stor at stengte butikker igjen vil slå på lyset.

En tidsbegrenset nødhjelp frem til 30. april monner lite og ingenting. Næringslivet må få denne drahjelpen hele veien tilbake til en normalsituasjon - uansett hvor lang tid det tar. Først da gir dette mening.