Leder:

Søringkarantene - hva er problemet?

Kom igjen Monica Mæland! Søringkarantene fikser du lett! Hei fram ordførerne og kommunelegene i nord. Ikke motarbeid dem.

Landet trenger alle inntekter det kan få. Da blir det tøvete å skulle fordele all elendighet likt — bare av prinsipp.

leder

Nå har du fått alle maktmidlene fra Stortinget, som du behøver for å dempe spredningen av koronaviruset. Da trenger du ikke å bruke tid på å motarbeide kommuner som har satt i gang tiltak som faktisk virker. Bruk heller maktmidlene til å godkjenne tiltakene og støtt opp om dem!

Ordførerne i Harstad, Tjeldsund og Evenes og en hel rekke andre nordnorske ordførere, støttet av kommuneleger, har skapt enormt engasjement rundt sitt utspill om karantenebestemmelser for folk som har opphodt seg i Sør-Norge.

Ser vi på smittestatusen i landets mange fylker, er faktisk Nordland og Troms og Finnmark fremdeles i starten av epidemien. Det er nok flere årsaker til det. Blant annet er det langt mellom folk, og dermed vanskeligere forhold for smittespredning. Viktigere er det at kommunelegene var tidlig ute med strengere tiltak enn det nasjonale myndigheter iverksatte.

Selvsagt skal loven følges også i krisetider, men at en håndfull østlendinger står og sutrer på fjernsyn for at de prinsipielt sett ikke får reise hvor de vil i landet, er bare tøv å bruke tida på, Monica. De samme folkene får heller ikke reise på hytta, så hvor reelt er det at de skal reise på vinterferie og langhelger til Nord-Norge? Når statsråden går inn i debatten er det nok mer et utslag av den evige kampen i Norge mellom distriktene og sentralmakta.

Sosial isolering er det de fleste i Norge støtter opp om. Både bedrifter og enkeltmennesker. For mange er prisen høy. Folk risikerer konkurs, permittering og arbeidsledighet, men de vet at prisen kan bli enda høyere dersom vi ikke gjør noe nå. Det er derfor gledelig at kommuneoverleger i nord står på sitt, og søndag kveld sendte ut et nytt vedtak om søringkarantene. Dette vedtaket var langt og kledd i en byråkratisk språkdrakt, med konkrete lovhenvisninger. Det hadde dermed en klar adresse.

Fisk, forsvar, sykehus og luftambulanse er fire meget gode grunner til å isolere regioner i nord med lav smitte, fra regioner i sør med høy smitte. Nord-Norge er fremdeles hovedsenteret for landets forsvar. Vi trenger et operativt og koronafritt forsvar. De store avstandene her nord vil også gi oss problemer med helsevesenet hvis det blir slått ut av korona. Vi har ingen alternativer. Få sykehus og lange transportetapper for syke folk er en dårlig kombinasjon.

Akkurat nå står vi også midt i skreifisket. Vi har ikke tid til syke folk. Fisken skal opp av hav og ut av landet. Slik har det vært i uminnelige tider. I tillegg har vi lakseoppdrett. Ei næring som konkurrerer med olje og gass i verdi.

Landet trenger alle inntekter det kan få. Da blir det tøvete å skulle fordele all elendighet likt — bare av prinsipp.