HT mener:

Vi trenger også en dugnad for lokalt næringsliv

Vi står midt oppi en av de største krisene i nasjonens historie. Men dugnadsånden må ikke begrenses til «bare» å bekjempe korona-viruset.

Denne omsorgen må handle om mer enn bare et klapp på skuldra.

leder

Flere lokale butikker har lukket og låst dørene. Scandic har stengt ned hotellet, og alle konferanser er avlyst til i mai. På toppen av dette har korona-smitten inntatt en helseinstitusjon i Harstad. Om vi ikke har sett alvoret før, så har vi i alle fall fått en brutal realitetsorientering de siste dagene. Vårt lokalsamfunn har relativt sett aldri stått overfor krisetilstander som dette i fredstid.

Ordfører, kommuneoverlege og kommuneledelsen for øvrig, har de siste dagene demonstrert handlekraft. Og vi gjør klokt i å ta instrukser, anbefalinger og råd på største alvor. Det er det som er kjerneverdien i det som omtales som en nasjonal dugnad. Dette er ikke tiden for å utfordre, gi blaffen og bare tenke på oss selv.

Samtidig er det viktig å understreke at dette må være en dugnad på mer enn ett plan. Ja visst, er det aller viktigst å bekjempe covid-19. Men det er også viktig å gjøre en kollektiv innsats for at samfunnet generelt, og lokalt næringsliv spesielt, ikke ligger med brukket rygg den dagen livet skal tilbake til normalen. For selv om det kan være vanskelig å tenke slike tanker akkurat nå, så vet vi at dette vil gå over. På ett eller annet tidspunkt.

Derfor er det vel verdt å lytte til lederen i Harstad Sentrum AS når han oppfordrer til å bruke lokalt næringsliv, slik at de også er her når krisen er over.

Vi har flere ganger tatt til orde for at Harstads innbyggere må støtte opp om lokalt næringsliv, fremfor ukritisk å sende pengene til nettbutikker som er kjemisk fri for koblinger til vår region. Denne oppfordringen har så til de grader fått ny aktualitet, og den kan ikke gjentas ofte nok i disse korona-tider.

Statsminister og kommuneledelse har flere ganger oppfordret til å ta vare på hverandre. Det er grunn til å presisere at denne omsorgen må handle om mer enn bare et klapp på skuldra.