HT mener:

Statsstøtte til troende

Skal et tros- eller livssynssamfunn få statsstøtte, må det ha minst 500 medlemmer, mener Ap. Det mente også Solberg-regjeringen før KrF kom med.

Å trekke grenser mellom diskriminering og en religiøst fundert praksis krever mer innsikt og skjønn enn å telle medlemmer.

leder

I forslaget til ny lov om trossamfunn, hvor det for første gang settes en slik grense, har KrF-leder og tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad oppnådd å sette den ved 50.

Det finnes argumenter for begge takhøydene, det store spriket til tross. Med Aps modell ville antallet støttemottagere bli redusert fra 850 til 200. Dette ville forenkle det statlige tilsynet med å hvor pengene havner, men nødvendigvis fjerne noe av det økonomiske grunnlaget for mindre forsamlinger som ellers driver sin virksomhet på lovlig vis. Selv med regjeringens nye tak, ville mange minste inntekten; på dagens utbetalingsliste står flere oppført med under ti medlemmer.

Under sluttbehandlingen i Stortinget i disse dager kunne det kanskje letes frem en, om ikke gyllen, så i alle fall middelvei mellom de to tallstørrelsene? Budsjettmessig har dette uansett ikke store konsekvenser. Det alle partier bør legge hovedvekten på, er å balansere den grunnlovfestede trosfriheten mot andre og like sterkt forankrede formål.

Aps trospolitiske talsperson, Kari Henriksen, peker i Aftenposten på det som foregår av «diskriminering, negativ sosial kontroll, kvinneundertrykking, homoterapi og radikaliseringsaktiviteter innenfor ulike tros- og livssynssamfunn.» Dette vil hun få slutt på med et krav om at trossamfunnene må signere en forpliktende samfunnskontrakt. Ellers ryker statsstøtten. I Aps kirke- og trospolitikk har det økonomiske riset alltid vært godt synlig bak speilet. Og det er godt mulig partiet lykkes i å samle resten av opposisjonen og dermed et stortingsflertall.

Men her skal man holde tungen rett i munnen. Å trekke grenser mellom diskriminering og en religiøst fundert praksis krever mer innsikt og skjønn enn å telle medlemmer. Og hvor effektivt et støttekutt vil være, gjenstår eventuelt også å se. Noe av det Henriksen lister opp, finnes det lovforbud mot allerede, lover som gjerne kan brukes mer aktivt. Men her melder det seg også noen vesentlige spørsmål om å sikre et religiøst mangfold i et fritt samfunn. Takhøyde har med mer enn statsstøtten å gjøre.