HT mener:

Når ungdommen vil, la dem få sjansen!

Ungdomsrådet i Harstad ønsker en sterkere stemme. Så hvorfor ikke la dem rope enda høyere? Det er hva kommunestyret skal ta opp til vurdering og avstemning i torsdagens møte.

KJEMPER: Ungdomsrådet i Harstad kjemper for at rådet skal få begrenset forslagsrett i kommunestyret. Fra venstre: William Leiknes Kleming (15), Tarjei Timian Torgersen (17), Ole Martin Melbøe Nygård (17), Yunus Emre Hind (15), Sofie Rebekka Sæter (15) og Nora Amalie Finnerud (15).  Foto: Håkon Wikan

Som en offensiv kommune må Harstad og byens politikere våge å utfordre seg selv og det etablerte.

leder

Ungdomsrådet har selv bedt om å få begrenset forslagsrett, som altså innebærer at rådet får komme med forslag på lik linje med de politiske partiene. – Vi representerer tross alt en gruppe på nesten 5.000 barn og unge i kommunen. Da synes jeg det er på sin plass at vi har en kraftig stemme i kommunestyret, uttaler leder Ole Martin Melbøe Nygård (17) til Harstad Tidende. Kommunedirektøren råder på sin side de folkevalgte til å stemme for at ungdomsrådets innflytelse skal beholdes på dagens nivå, begrenset til møte- og talerett.

Kommunestyret kan selvsagt si nei, og forankre det i en konservativ tanke om at man gjennom å gi forslagsrett gjør ungdomsrådet til et slags kvasi-medlem. Kvasi i den forstand at rådet kan fremtvinge avstemninger som kommunestyret selv ikke ønsker, og som forslagsstilleren ikke deltar i, eller er ansvarlig for resultatet av. Men kommunestyret i Harstad har også en mulighet til å gå i front, være offensiv og vise at man tar ungdommen på det største alvor.

Det siste vil ikke være en unaturlig konsekvens av at Harstads ordfører fikk unison oppslutning fra sine kolleger da hun for en drøy måned siden foreslo å opprette et felles ungdomsråd for de åtte kommunene som utgjør Hålogalandsrådet. Så stort var engasjementet, at ideen om en regional ungdomskonferanse ble født. «Hvis vi skal være attraktive må vi lytte til unge på en annen måte», lød omkvedet den gangen.

Ungdomsråd i andre deler av landet har prøvd seg tidligere, og for noen år tilbake ble Tromsø-ungdommens offensive forsøk torpedert av rådmann og kommunestyre. Dette med henvisning til Kommuneloven som den gang ikke ga rom for en slik løsning. Nå har imidlertid lovverket vært gjennom en oppmykning, slik at kommunene selv kan definere rammene.

Å gi ungdomsrådet forslagsrett har åpenbart noen prinsipielle sider, men som en offensiv kommune må Harstad og byens politikere våge å utfordre seg selv og det etablerte. Om mulig ved å vedta en prøveordning med begrenset varighet. Risikoen er liten. Hvis den i det hele tatt er der.