HT mener:

Svekker tilliten

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H), tidligere ordfører i Lenvik kommune, har tjent gode penger etter at han kom inn i regjeringsapparatet, først som statssekretær, i fjor høst.

Et uunngåelig spørsmål er hva Nav ville ha gjort overfor en bruker som uberettiget hadde mottatt 120.000 kroner.

leder

Verre er det med den kapitalen av tillit som politikere er avhengig av. Det dreier seg både om en mildt sagt tvilsom dobbeltlønn og en åpenbart urettmessig etterlønn.

Bedre blir det ikke med de forklaringene Sivertsen har gitt. Ett spørsmål som tvinger seg fram, gjelder kombinasjonen av oppgavene i den korte perioden som statssekretær og som ordfører i Troms-kommunen. I sine første kommentarer etter avsløringene i Dagbladet, tok han ingen forbehold når han forsikret om 100 prosent innsats begge steder, til sammen 200 prosent.

Antallet arbeidstimer i hver av jobbene, og antall tilgjengelige timer i døgnet, er ikke poenget her. For verken en statssekretær eller en ordfører fører timelister, men er i prinsippet alltid på jobb. Sivertsen gjorde det ikke enklere for seg med en sikkert ubetenksom, og nå flittig sitert, passus om å være statssekretær «for fullt» når ordførerperioden var over. I alle fall fram til i går fastholdt han de 200 prosentene, selv om Lenvik var under avvikling fram mot kommunesammenslåingen ved årsskiftet.

Når Sivertsen fra dette tidspunktet aktiverte en etterlønnsavtale med kommunen, skulle utbetalingene etter loven ha vært avkortet, krone mot krone, mot lønnen fra staten. Og når han omsider begynte å besvare spørsmål fra mediene, ble det i til dels altfor velkjente politikervendinger om ting man i dag innser at man burde ha gjort tidligere, om initiativ som nå er tatt for å rydde opp, samt noen antydninger om uklare regler og andre som har et medansvar, i dette tilfellet rådmannen.

Et uunngåelig spørsmål er hva Nav ville ha gjort overfor en bruker som uberettiget hadde mottatt 120.000 kroner. Mer aktuelt er spørsmålet om hva opposisjonen på Stortinget vil gjøre med fiskeriministeren. Eller om han selv, i samråd med statsministeren, velger å forlate posten, halvannen måned etter tiltredelsen. Kritikk mot politikere burde helst handle om politikk, uten noen eim av personlig vinning. Sivertsen-affæren føyer seg til en rekke tilfeller av økonomiske tvilsom- og misligheter som svekker tilliten til demokratiet.