Leder:

Bare fiks det!

I «Rådhuserklæringen» lover samarbeidskameratene (Ap, V, Sp, KrF og SV) i Harstad å sikre økt bruk av brukerstyrt personlig assistent (BPA). Da er det komplett uforståelig at Odd-Arne Strøm får blankt avslag på sin søknad.

Dersom posisjonen virkelig mener noe med å «sikre økt bruk av BPA», så er tilfellet Odd-Arne Strøm et opplagt sted å begynne.

leder

Strøm er sterkt funksjonshemmet med misdannelser i hender og føtter. I tillegg har han epilepsi og alvorlig søvnapné som gjør at han får hyppige pustestopp om natten. Men dette er altså ikke grunn god nok for Harstad kommune, som begrunner avslaget med at «søkers bistandsbehov på nåværende tidspunkt ikke er av et slikt omfang at rettskrav på organisering av tjenesten som BPA foreligger». Forstå det den som kan.

Harstad kommunes håndtering møtes i alle fall med hoderisting blant ekspertisen på Sunnaas sykehus, som er blant landets beste til å uttale seg i denne type saker. I en vurdering fra sykehuset, som også var vedlagt Strøms søknad, går det nemlig krystallklart frem at Strøm er en klar kandidat for BPA, da hjelpebehovet er langt over 25 timer per uke. Samtidig blir det karakterisert som «uforståelig» at han per i dag bare får fem timer hjelp i uka. Denne konklusjonen er det lett å slutte seg til, slik saken er belyst gjennom Harstad Tidende.

La oss igjen rette blikket mot «Rådhuserklæringen», der det også står: «Mennesker som søker eller mottar tjenester fra kommunen skal møtes med verdighet og respekt, og det er viktig at deres rettssikkerhet ivaretas. Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i helsetjenestene, og enkeltmennesket skal stå i sentrum.» Det er mildt sagt vanskelig, for ikke å si umulig, å se at denne serviceerklæringen er lest og forstått av kommunens saksbehandlere i dette tilfellet. Her har de samarbeidende parti en jobb å gjøre med å forankre lovnader og uttalt politisk linje.

Fremskrittspartiets Eivind Stene tar nå til orde for en full gjennomgang av BPA-ordningen i Harstad. Her må han få bred tilslutning, for noe annet vil være oppsiktsvekkende. Og dersom posisjonen virkelig mener noe med å «sikre økt bruk av BPA», så er tilfellet Odd-Arne Strøm et opplagt sted å begynne. Bare fiks det! – eller just fix it, som harstadværingen også sier.