Leder:

Kilkam har gått foran med et godt eksempel!

Den mannsdominerte ledelsen i Lillesand IL burde sett nordover til Harstad og Kilkam, før du dummet seg ut for en hel nasjon.

Harstadklubbens vedtak om å skrote hvitt for blått er en beretning om fornuft og respekt.

leder

For trenere og ledelse i Kilkam var det nemlig ikke noe å tenke på da jentene for et par år siden ba om å få slippe å spille i hvite shortser. «Vi tok opp saken med trenerne våre, og ba dem ta det videre i systemet. Det ble en ordning, og jeg synes det er veldig bra at klubben hørte på våre meninger», uttaler en av spillerne til Harstad Tidende.

Og det skulle blott bare mangle. Bakgrunnen for ønsket er så åpenbar at det bare må trumfe årelang klubbhistorie. Harstadklubbens vedtak om å skrote hvitt for blått er derfor en beretning om fornuft og om respekt for det kvinnelige kjønn. Sånn skal det være i 2020. Også i idretten.

Men slik er det ikke overalt. Som allerede godt kjent, vendte et flertall av godt voksne menn det døve øret til jentene i Lillesand IL trakk biologien inn som et argument for å få en mørkere farge på shortsen. Forargelse og engasjementet nådde til slutt kultur- og likestillingsminister Abid Raja, og omsider valgte den aldrende herreklubben å snu. Det er trist å registrere at de måtte gi etter for presset i stedet for å ta fornuften fatt i utgangspunktet.

Trenerapparat og ledelse i Kilkam fortjener skryt for å gå foran som et godt eksempel ved aldri å være i tvil om å komme jentene i møte. I denne klubben ble det angivelig aldri reist en debatt om shortsbyttet, all den tid begrunnelsen for ønsket var så åpenbar.

Det er grunn til å anta at draktfarge vil bli tema på flere styremøter i tiden som kommer. Flere kvinne- og jentelag i vår region løper fortsatt rundt i hvitt, og det vil være naturlig at problemstillingen er den samme der som den har vært i Kilkam og Lillesand. Og når - ikke hvis - spørsmålet kommer, er saken lett å løse. Kilkam sitter på fasiten.