Leder:

Harstad og Narvik må stå sammen

Næringsforeningene i harstad- og narvikregionen er fly forbannet etter at Widerøe har bestemt seg for å kutte flyruten fra Evenes til Bodø. Det har de all grunn til.

Mer enn noen gang før er det viktig at alle krefter forenes på tvers av fylkes- og kommune- og bygrenser.

leder

Det er nemlig høyst legitimt å hevde at Widerøe bruker befolkning og næringsliv i regionen i et politisk spill for å få satt ned avgiftene. Bekreftelsen finner vi i uttalelser om at rutene kunne vært opprettholdt dersom avgiften hadde vært redusert med 12 kroner per passasjer.

Rutekuttet fra Evenes rammer knallhardt, og ennå har vi ikke full oversikt over alle konsekvenser. Men det vi allerede vet, er at det rammer mange aktører som har stort behov for å kunne reise mellom Evenes og Bodø. For Narvik er det spesielt kritisk, sett i lys av at man mister muligheten til kjapt og effektivt å kunne reise til sin fylkeshovedstad.

Widerøe levnes liten ære for situasjonen som har oppstått, men skyts og utfordringer må også rettes mot andre instanser. Regjering og samferdselsdepartementet må stå øverst på denne adresselisten, for dette var en varslet katastrofe allerede da man gikk inn for å innføre flyseteavgift på kortbanenettet og øke momsen på flybillettene. Og det manglet som nevnt ikke på advarsler.

Rutekuttet Evenes-Bodø rammer storregionen rundt Harstad og Narvik, og mer enn noen gang før er det viktig at alle krefter forenes på tvers av fylkes- og kommune- og bygrenser. I så måte er næringsforeningene i de to naboregionene forbilledlig krystallklar og samstemt.

«Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, ledelsen i Widerøe og politisk ledelse i Nordland fylkeskommune bør sette seg ned sammen snarest. Og helst ikke komme ut av sitt møte før det er hvit røyk over taket!», lyder bestillingen fra de to foreningsdirektørene. Og det må de nevnte instanser levere på. Widerøes varslede rutekutt kan ikke bli en realitet. Så enkelt er det.