HT mener:

Takk for innsatsen, Halvar Hansen!

Mer enn 40 år av sitt liv har Halvar Hansen gitt til harstadpolitikken. I storm og stilla har Arbeiderparti-politikeren stått opp for lokalsamfunnet, og på de folkevalgtes arena har han kjempet for de sakene han mener har gagnet Harstad som best.

Tidspunktet kunne ikke vært bedre for å anerkjenne den innsatsen som våre lokalpolitikere legger i potten.

leder

Hvorvidt man er enig eller uenig i budskap og retning, er totalt irrelevant i den store sammenhengen. Over 40 år i lokalpolitikkens tjeneste er intet mindre enn imponerende.

Derfor er det også på sin plass at Halvar Hansen ble tildelt Harstad bys fortjenstmedalje under en tilstelning i Galleri Nord-Norge torsdag kveld. Som den 32. i rekken etter at prisen ble utdelt for første gang i 1953. At det er fire år siden Harstad bys fortjenstmedalje ble delt ut sist, forteller med tydelighet at prisen henger høyt.

Halvar Hansen fikk sitt første virkelige møte med harstadpolitikken da han ble valgt inn i kommunestyret i 1979. Siden den gang har han bekledd ulike posisjoner, og hans politiske karriere ble kronet med ordførerkjedet i 1998. En posisjon han beholdt i ni år, frem til lokalvalget i 2007. Bare legendariske Leif Bothner (Høyre) har sittet lenger som Harstads politiske overhode.

Den markante Ap-politikeren gjennom fire tiår får sin velfortjente utmerkelse i en tid hvor lokalpolitikken – og lokalpolitikerne – er under press. Tidspunktet kunne derfor ikke vært bedre for å anerkjenne innsatsen som våre folkevalgte legger i potten for å gjøre Harstad til en bedre kommune å bo i. Og det gjør de i overveiende grad på frivillig basis. Godtgjørelsen de mottar, står på ingen måte i forhold til medgått tid og innsats.

72-åringen fra Lanesbogen i Lenvik kommune kan med stolthet se tilbake på sin politiske karriere. Prisen er vel fortjent, og Harstad Tidende slutter seg til gratulantene.