HT mener:

Veien videre når Frp kaster kortene

Det er vanskelig å si helt konkret hva Frexit, Fremskrittspartiets exit fra regjeringen, vil få å si for Harstadpakken. Det er imidlertid nærliggende å tenke at veien må bli mindre humpete, nå som Frp har valgt å gi avkall på det samferdselspolitiske førersetet som bompengemotstanderen har hatt gjennom ministerposten.

HARSTADPAKKEN: Hvordan vil Frexit påvirke sjansene for en tilleggsfinansiering av Harstadpakken? En finansieringsmodell som betinger økning i bompengesatsene. Illustrasjon.  Foto: Asplan Viak

Det er nærliggende å tenke at veien må bli mindre humpete, nå som bompengepartiet Frp har valg å gi avkall på førersetet i samferdselspolitikken.

leder

På den annen side er det å forvente at en av de mest profilerte kampsakene kommer til å slå ut i full blomst, nå som partiet har slitt seg ut av tvangstrøya.

Eivind Stene, gruppeleder i Harstad Frp og nestleder i Troms og Finnmark Frp, vil foreløpig ikke forskuttere intensivert bompengemotstand lokalt. Kort tid etter at bruddet med regjeringen var et faktum, uttalte han i stedet at han fester lit til at Høyre står ved løftet om at utbyggingen stoppes når hittil bevilgede midler er brukt opp.

Det vil imidlertid ikke kreve noen dyptpløyende politisk analyse å hevde at skilsmissen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil gi ny næring og inspirasjon til bompengekampen. Også lokalt i Harstad. Hvordan det til slutt vil gi seg utslag, gjenstår å se.

Ikke overraskende er Eivind Stene tilfreds med partiets beslutning om å si at nok er nok. Det er forståelig, utviklingen gjennom seks år tatt i betraktning. Fra å være del av en populær regjering i fire år, med gjennomslag for viktige politiske kampsaker, ble handlingsrommet dramatisk mindre da småparti på sperregrensen ble invitert til Kongens bord. Og det toppet seg da Høyre, Kr.F. og Venstre ga etter for å hente hjem en terrormistenkt IS-kvinne og hennes barn.

For Fremskrittspartiet var skilsmissen uunngåelig, og statsminister Erna Solberg kan prise seg lykkelig over at hun aldri fikk presentert noen kravliste fra Frp. Å håndtere denne ville ha kostet henne dyrt i en situasjon som allerede har vært altfor kostbar.

Med Frp bak rattet har det vært knyttet stor usikkerhet til en tilleggsfinansiering av Harstadpakken, slik at prosjektet kan bli gjennomført i henhold til opprinnelig plan. Med mandagens Frexit er det en anelse mer lys i tunnelen.