Leder:

Klokt av næringen å snu om arealavgift

Oppdrettsnæringen snur og åpner nå for å betale en arealavgift til vertskommunene. Endelig er næringa inne på riktig spor.

  Foto: Illustrasjonsfoto

En arealavgift kan gi flere av våre kommuner sårt tiltrengte millioner i kassen.

leder

Å ha tett dialog med lokalsamfunnene er alltid fornuftig av dem som tar i bruk lokale arealer og ressurser. Da er det svært velkomment når oppdrettsbransjen nå «innrømmer» en arealavgift til de kommunene langs kysten som tilrettelegger for aktivitet og store overskudd for det som gjerne er internasjonale konsern.

Sist uke kunne Sjømat Norge bekjentgjøre at de ønsker en moderat arealavgift til kommunene, stikk i strid med tidligere holdninger på dette området. Nå skal det sies at redselen for en statlig ressursrente er det som virkelig skremmer, men det er under alle omstendigheter grunn til å glede seg over denne kuvendingen.

Forhåpentligvis kan det bidra til at politikerne ikke følger anbefalingen til det regjeringsoppnevnte utvalget — men at man tilgodeser kommunene som yter risikoen i forbindelse med fotavtrykkene som settes.

Spesielt hyggelig er det at de enkelte selskapene er kommet fram til den samme erkjennelsen. Det bør ikke gå prestisje i denne saken, basert på at man har hatt rause skatteordninger fra «tidenes morgen», slik gründere i oppdrettsnæringa hadde på 80-tallet.

Havbrukskommunene i Nettverk for kyst og fjordkommuner har stått i spissen for denne saken. De har stått fjellstøtt i synet på at det trengs en lokal skjerv, utover vanlig inntektsskatt.

Det er klokt å skape et avgiftsregime som gir den uttellingen som er rettferdig og rimelig. Et havbruksfond er vel og bra, men det gir ingen forutsigbarhet for kommuner som ønsker en god og bærekraftig næring med viktige arbeidsplasser. En arealavgift kan gi flere av våre kommuner sårt tiltrengte millioner i kassen. Penger som er fullt ut fortjent.

Å være på parti med kommuner, regioner og lokalsamfunn er både nødvendig og fornuftig for oppdrettsnæringen. De har sett poenget, og må nå jobbe videre for å finne bedre løsninger for driften i årene som kommer.