HT mener:

Politikk som virker

Bellonas Frederic Hauge kaller det et historisk skifte, og svakere er ikke ordbruken i NHO og LO, Ap og Høyre.

Fremfor alt bør kuttplanen tjene som en veiviser for all norsk næringsvirksomhet og for alle olje- og gassaktører i utlandet.

leder

Lederen i miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, gir en god oppsummering: Equinors planer for utslippskutt på norsk sokkel viser at grunnpilaren i klimapolitikken virker. Den norske CO2-avgiften og EUs kvotesystem har gjort det dyrere å slippe ut klimagasser. Målene som Equinor-sjef Eldar Sætre lanserte mandag, dagen før åpningen av det gigantiske og elektrifiserte Johan Sverdrup-feltet, innebærer en utslippsfri olje- og gassproduksjon i 2050. Takten i utslippsreduksjonene for sokkelen følger regjeringens klimamål for Norge.

Og, som den tilsynelatende ultimate bekreftelse på at klimapolitikken virker: Sætres argumentasjon for å bytte ut gasskraftverk med elektrisitet på plattformene er identisk med motargumentet hans mot elektrifisering for fem år siden. «Dette er ikke politikk, det er forretning». Mye er fortsatt uavklart når det gjelder veien mot det ambisiøse målet, herunder noen spørsmål om hvem som i siste instans skal ta regningen for milliardsatsingen og om dekningen av det økte kraftbehovet. Å føre landstrøm til plattformene vil kreve 10 prosent av fjorårets samlede kraftproduksjon.

Får vi i første omgang økt press for utbygging av landbasert vindkraft, som den oljeentusiastiske olje- og energiministeren Sylvi Listhaug (Frp) har gått sterkt imot? Blir det dyrere strøm for folk og bedrifter flest? Må vi, satt på spissen, importere mer europeisk kullkraft for å kutte våre utslipp? Applausen for kuttmålene blandes dessuten med en påminnelse om at bruken av oljeproduktene står for 50 ganger høyere utslipp enn produksjonen.

Men selv om Norge bare produserer 2 prosent av verdens oljeforbruk, vil Equinor-kuttene gi et avgjørende viktig bidrag til våre innenlands CO2-kutt. Og selskapet styrker sitt kronargument, at produksjonen for det olje- og gassbehovet som uansett vil være til stede i overskuelig fremtid, bør skje der utslippskravene er strengest. Men fremfor alt bør kuttplanen tjene som en veiviser for all norsk næringsvirksomhet og for alle olje- og gassaktører i utlandet - fem år etter at Parisavtalen introduserte de samme målene som Equinor nå høster applaus for.