HT mener:

Bidrar til åpenhet

Fra mange hold, og med rette, berømmes kongehuset og Ari Behns familie for åpenheten om selvmordet 1. juledag.

Å spørre rett ut om selvmordstanker kan være uvant, men ikke farlig, lyder et faglig forankret råd.

leder

Ved å gå ut med dødsårsaken fra første stund unngår man forstyrrende spekulasjoner i sorgen og sympatierklæringene. Og man kan håpe at åpenheten vil være til hjelp for andre i en vanskelig situasjon. Både Kirkens SOS og hjelpetelefonen til Mental Helse melder om økt pågang denne julehelgen. Mange har et stort behov for noen å snakke med. Da trengs det medmennesker som kan nås på en telefon og med chatting, men ikke minst i de mer dagligdagse relasjoner. For her handler det om et større engasjement i noe som med sine dimensjoner utgjør et alvorlig samfunnsproblem.

Selvmordsstatikken er høy, og den går i feil retning, til tross for at det langsomt er blitt mer åpenhet om temaet. Siden 2000-skiftet har kurvene for trafikkdød gått videre ned, og for selvmord videre opp. Mer enn 600 nordmenn tar år om annet sitt liv, mens henimot et tidobbelt antall selvmordsforsøk registreres av forskjellige instanser i helsevesenet. At selvmordsraten kommer et godt stykke ned på den internasjonale statistikken og er lavest i Norden, er til liten trøst.

Selvmord figurer som fremste dødsårsak i enkelte befolkningsgrupper, noe som påkaller målrettet og forsterket handling. Blant fagfolk råder det enighet om at nettopp åpenhet må være en nøkkelfaktor i det videre arbeidet med strategier og handlingsplaner. Å få fjernet restene av de tabuer og den stigmatiseringen som har knyttet seg til selvmord vil gjøre det enklere for ikke bare helsepersonell, men for venner, kolleger og andre å nærme seg problemene. Og til å bekjempe en skyldfølelse ingen pårørende skal behøve å plages med.

Nå tilbys det ingen enkle løsninger innen livets tunge problemområder. Selvmordsproblematikken krever et mangfold av strategier. Det er nok å minne om det som er avdekket tidligere i år, med lukkede nettverk på sosiale medier hvor særlig unge jenter trigger hverandre ned i dypet. Men generelt vil åpenhet og, rett forstått, alminneliggjøring kunne senke noen terskler for å ta kontakt og avdekke destruktive tanker. Å spørre rett ut om selvmordstanker kan være uvant, men ikke farlig, lyder et faglig forankret råd.